Digitalno poslovanje
kao prilika i izazov

IZAZOV

Efikasan poslovni model u potpunosti okrenut potrebama klijenata cilj je procesa digitalizacije, koji je u toku u metaloprerađivačkom preduzeću Tikt Manufaktura iz Gradiške. Korak ka tom pravcu je napravljen implementacijom ERP poslovnog sistema u čijem je fokusu optimizacija proizvodnog procesa. Od ovog sistema u Tiktu, koji se već 15 godina bavi CNC proizvodnjom dijelova za trkaće automobile, očekuju povećanje produktivnosti u rasponu većem od 50%.

RJEŠENJE

gear-1gear-2a

Uvođenje novog digitalnog rješenja počelo je praćenjem korištenja materijala za svaki proizvod i tehnologije potrebne za izvedbu svake pojedinačne operacije, što je ubrzo dovelo do kvalitetnijeg upravljanja zalihama materijala.

​„Nadalje, riješili smo i problem praćenja radnih naloga. To u praksi znači da sada znamo tačno kada bi trebali početi sa realizacijom radnog naloga i kada će biti realizovan. To je za nas veoma važno, s obzirom da smo stopostotno izvozno orijentisano preduzeće u zahtjevnom tržišnom segmentu automobilske industrije,“ objašnjava Krešimir Bodrožić, direktor Tikt Manufakture. Rad se nastavlja na uvođenju bar kodova za praćenje utroška materijala kao i praćenju otpada u proizvodnji. ​

Procesu uvođenja ERP sistema prethodila je uspostava sistema upravljanja kvalitetom uz podršku stručnjaka sa Univerziteta u Banja Luci. U tu svrhu, formiran je odjel čiji je zadatak kontinuirana optimizacija proizvodnih procesa. Rezultat njegovog rada je uvođenje 5S modela. Riječ je o jednostavnom modelu optimizacije koji u pet koraka pomaže organizaciji rada i uštedi resursa uklanjanjem nepotrebnih predmeta iz radnog prostora i održavanjem prostora urednim.

REZULTAT

„To je rezultiralo uspostavom centralne alatnice, uz analizu i mapiranje svakog radnog mjesta, što je dalo veliki doprinos fokusu na osnovne funkcije radnog mjesta, i eliminisalo ‘prazan hod.’ Na primjer, sada je za stavljanje alata u funkciju potrebno pet umjesto prijašnjih 20 minuta pripreme,” objašnjava Bodrožić. 

U Tiktu su stava da je radnike potrebno aktivno uključiti u proces digitalizacije, pa su na svakom koraku procesa educirani i detaljno upoznati sa očekivanim efektima. Veliki značaj se pridaje i kreiranju buduće radne snage, pa su u saradnji sa srednjim školama i univerzitetima omogućili stažiranje u svojim proizvodnim pogonima.

PERSPEKTIVA

Proces mjerenja efikasnosti radnika je naredni izazov sa kojim će se uhvatiti u koštac, posebno uzevši u obzir da da je u pet godina njihov broj rastao sa 30 na sadašnjih 74. „Pažnju ćemo posvetiti i povećanju efikasnosti uvezivanjem alatnice i mašina u procesu proizvodnje, kao i održavanju mašina elektronskim putem,“ zaključuje Bodrožić.

Naziv: Tikt manufaktura d.o.o
Adresa: Kozinci 5A, 78400 Gradiška, BiH
Tel.: 0387 51 870 028
E-mail: info@tikt.de
Web stranica: https://www.tikt.de/Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.