Informacije

INFORMACIJE

U sekciji informacije možete pročitati edukativne tekstove iz oblasti primjene digitalnih tehnologija u poslovanju malih i srednjih preduzeća, pratiti projektne aktivnosti kao i relevantne informacije iz oblasti digitalnih tehnologija.

Pridružite nam se.

Informacije

Njemački GIZ i EU sarađuju sa digitalnim inovacionim hubovima u BiH

Četiri inovaciona haba (DIH) iz BiH potpisala su memorandum o saradnji sa “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH” (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ) u okviru projekta EU4DigitalSME, kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Pročitaj više


Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.