Reflex uvodi digitalna rješenja u drvopreradu

logo_reflex

IZAZOV

Sve zahtjevnija tržišta i rastuća konkurencija od preduzeća zahtijevaju prilagođavanje poslovnih procesa digitalnom dobu. Da ne smiju biti izuzetak svjesni su u drvoprerađivačkom preduzeću Reflex iz Laminaca kod Gradiške, specijaliziranom za proizvodnju kuhinja po mjeri. Digitalna rješenja su primijenili na manjkavosti u upravljanju proizvodnim procesima, prije svega praćenju utrošenog materijala, kao i u procesu definisanja i prihvatanja narudžbi.

RJEŠENJE

gear-1gear-2a

„S obzirom na činjenicu da digitalizacija doprinosi efikasnosti, svodi operativne troškove na minimum i smanjuje mogućnost za ljudsku grešku, odlučili smo digitalna rješenja, u prvom koraku, primijeniti na izazove s kojima smo se suočavali u proizvodnom procesu, a u narednom i u komunikaciji sa klijentima,“ ističe Aleksandar Mikić, direktor Reflexa.

Rješenje je predstavljalo uspostava direktne veze između procesa projektovanja i izrade finalnog proizvoda – ploča, što je zahtijevalo uvezivanje postojećih softvera i opreme sa novim. Mikić ističe da su u tu svrhu nabavljena dva nova softvera, Maretta i Biesse, koja su sada uvezana s postojećim Corpus softverom, ključnim programom za izradu namještaja po mjeri od pločastog materijala.

REZULTAT

„Corpus softver je i dalje nosilac posla u smislu projektovanja i definisanja ponude i narudžbi. No, dizajn projekta se sada šalje prema Maretta softveru, koji nam omogućava optimalno uklapanje pravougaonih oblika, dominantnih u našem proizvodnom programu, te samim tim i efikasnije korištenje materijala. Nakon toga, dizajn se šalje ka Biesse softveru koji generiše bar-kod na CNC mašini koja reže ploče po željenoj mjeri,” objašnjava Mikić.

Uz napomenu i da je proces uvođenja bar kodova za praćenje utroška materijala gotovo finaliziran, Mikić ističe da je najznačajniji rezultat uvođenja nove tehnologije brzo i kvalitetno pretvaranje idejnog rješenja u projekat.

„Takođe, omogućena je jednostavnija organizacija proizvodnje u više smjena, a u konačnici, efikasnije korištenje materijala doprinosi značajnim uštedama,“ dodaje Mikić.

Paralelno s procesom digitalizacije, u Reflexu je održana i edukacija zaposlenih, o adekvatnoj upotrebi nove tehnologije, koja za njih 20 trenutno zaposlenih mijenja dnevnu rutinu poslovanja. 

PERSPEKTIVA

U narednom periodu, pažnja će biti usmjerena na unaprijeđenje odnosa s klijentima.

„Nužno je bilo prvo utvrditi koje nam digitalne tehnologije mogu pomoći da učvrstimo odnose s postojećim i privučemo nove klijente. Odlučili smo se pokrenuti web portal, te svoju ponudu učiniti široko dostupnom, a nakon toga omogućiti klijentima da narudžbe definišu putem web platforme,“ zaključuje Mikić.

Naziv: Reflex d.o.o
Adresa: Brezik Laminci 620, Gradiška, 78400, BiH
Tel.: 0387 51 862 020
E-mail: reflexdoonamjestaj@gmail.com
Web stranica:  https://reflex.rs.ba/Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.