„Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“ – I faza

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini tokom 2021. implementira projekat pod nazivom „Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“. Projektni tim čine:

  • Prof. dr. Lejla Turulja – rukovoditeljica inicijative/projekta
  • Mr. sci. Amra Alagić – ekspertica i istraživačica
  • Mr. sci. Senad Džananović – ekspert i istraživač
  • Doc. dr. Kemal Kačapor – ekspert i istraživač.

Projekat ima za cilj istražiti i predstaviti stanje digitalizacije poslovnih procesa kompanija u BiH, te će rezultirati Studijom koja će se bazirati na primarnim i sekundarnim podacima. Poseban naglasak projekta jeste digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Udruženje je u periodu april-maj 2021. godine pristupilo realizaciji aktivnosti koje su se odnosile na prvu fazu projekta. Prva faza je uključila pregled dostupnih sekundarnih podataka o svim aspektima digitalne transformacije općenito, kao i o stanju digitalne transformacije u BiH. Kako bi se ponudila generalna prezentacija ekonomije i poslovnog okruženja u BiH, kao i politika i programa koji se odnose na digitalnu transformaciju, koristili su se dostupni podaci Agencije za statistiku BiH i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija. Nadalje, istraživanje je obuhvatilo sve postojeće dokumente, zakonsku i podzakonsku regulativu, kao i prethodne studije u vezi sa digitalnom transformacijom u Bosni i Hercegovini. Realizaciju prve faze projekta podržao je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade kroz angažovanje PEM GmbH, Berlin (Njemačka), kroz projekat „Jačanje inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima“. 

Pozivamo Vas da pročitate dokument „Studije o digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini – I faza“.

 

Očekuje se da će Udruženje pristupiti pripremi i implementaciji druge i treće faze istraživanja „Studija o digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini“ u narednom periodu, a koja se odnosi na primarne podatke odnosno prikupljanje podataka putem kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja, kao i samo analizu podataka.

Više informacija o Udruženju za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini možete naći na web stranici udruženja www.udt.ba.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.