Rumunski FIT EDIH i predstavnici digitalnog inovacionog hub-a Digital Storm Sarajevo ozvaničili saradnju na sajmu tehnike i robotike Intek 2023.

U okviru projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH/ EU4DigitalSME, koji sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka (BMZ), a implementira GIZ, predstavnici digitalnog inovacionog hub-a Digital Storm iz Sarajeva, prisustvovali su sajmu tehnike i robotike Intek 2023. kao i centralnom događaju – Konferenciji evropskog DIH-a (EDIH) Future of Innovation and Technology (FIT) iz Brašova, a posjetu su krunisali zvaničnim potpisavanjem Sporazuma o saradnji između FIT EDIH-a i Digital Storma koji će rezultirati:

  • promoviranjem i jačanjem saradnje između dva ekosistema DIH-a kroz aktivnosti koje uključuju zajedničku komunikaciju i podizanje svijesti, razmjenu osoblja, razmjenu tehnologije, trgovinske misije, zajedničke radionice i događaje;
  • razvijanjem aktivnosti za promociju tema od zajedničkog interesa prije svega teme digitalne transformacije, koje će biti zajednički financirane i organizovane.

Future of Innovation and Technology (FIT) iz Brašova, mentorski DIH za Digital Storm, bio je domaćin događaja koji je okupio svih sedam registrovanih rumunskih evropskih DIH-ova čijim prezentacijama su prisustvovali predstavnici Digital Storm-a iz Sarajeva. Prvi utisci i dodirne tačke otvaraju prostor za saradnju u budućnosti, a fokus razgovora bili su i tzv. pametni gradovi, urbana mobilnost i digitalna javna uprava s jedne strane, kao i praćenje proizvodnje u okviru industrije 4.0.

“Posjeta INTEK 2023 je bila od posebnog značaja za FabLab tim iz Sarajeva budući da smo posjetu iskoristili za širenje znanja i know-how metoda, kao i za uspostavljanje direkntih kontakata sa ciljanom skupinom DIH članova sa kojima planiramo da započnemo/nastavimo trenutnu saradnju. Potpisivanje memoranduma o razumjevanju sa EDIH je od posebnog značaja za nas jer nam daje određenu vrstu pristupa EDIH zajednici. Neke od tematskih diskusija kojima smo prisustvovali su nam dale potrebne informacije za dalju uspostavu servisa koje planiramo pružiti kao DIH Sarajevo u narednom periodu”, istaknula je Indira Muhić iz Fablab-a.

U cilju povećanja razine digitalne zrelosti 141 malog i srednjeg preduzeća i organizacije javnih usluga, u tri glavna područja primjene: pametni grad, proizvodnja, e-zdravlje, kao i privlačenje financijskih sredstava u iznosu većem od 4 miliona eura za podršku digitalne transformacije u regiji, FIT EDIH kao koordinirana grupa od dvanaest najaktivnijih organizacija u rumunskoj regiji Centar u području inovacija i digitalne transformacije okuplja renomirane institucije:  Iceberg+ srl (koordinator), ROPARDO srl, Univerzitet Lucian Blaga u Sibiu, Univerzitet medicine, farmacije, znanosti i tehnologije “George Emil Palade” iz Târgu Mureș , Udruženje malih i srednjih poduzeća Covasna (ASIMCOV) , Nacionalno vijeće malih i srednjih preduzeća u Rumunjskoj (CNIPMMR),  Gradska agencija Brașova (AMB) , Alba Iulia Intercommunity Development Association (AIDA), Udruženje inkubatora i poslovnih centara iz Rumunjske (AICAR), ALT BV Tehnološki klaster, Udruženje pametnih tvornica (ASF) i NTT Data Romania.

Uspostava i podrška razvoju usluga DIH-ova jedna je od ključnih aktivnosti projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH/ EU4DigitalSME, a sve u cilju doprinosa izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.