Prvi bh. digitalni inovacioni hub iz oblasti medicine i bio-tehnologija prepoznat kao partner u Evropskoj uniji

Digitalni inovacionog hub-a Its4Health, u okviru projekta EU4DigitalSME, koji sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka (BMZ), a implementira GIZ, boravila je na trodnevnoj studijskoj posjeti u Rumuniji u cilju jačanja saradnje između bosanskohercegovačkih i evropskih digitalnih inovacionih hubova.

Domaćin posjete bio je evropski digitalni inovacioni hub Digital Innovation Zone (DIZ), a predstavnici hub-a Its4Health-a su predstavili svoj rad, uspostavili saradnju u oblasti medicine i bio-tehnologije, održali sastanke sa vodećim IT kompanijama.

Na konferenciji evropskih digitalnih inovacionih hub-ova, koja se bavila inovativnim rješenjima za mala i srednja preduzeća, predstavili su svoj rad i doprinos u oblasti medicine i bio-tehnologije na konferenciji evropskih digitalnih inovacionih hubova.

Posjeta je realizirana između 21-24.03.2023. u rumunskom gradu Lasi, a predstavnici Its4Health hub-u u ovoj posjeti činili su Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), Institut Verlab, Institut za standardizaciju BiH (ISBIH).

Saradnja i razmjena u oblasti medicine i bio-tehnolgija

Tokom prvog dana posjete, održan je niz sastanaka sa članovima DIZ-a na temu uspostavljanja zajedničke saradnje u oblasti medicine i bio-tehnologija, te su upriličene posjete i demonstracije rada nekoliko članica evropskog huba.  Na Tehničkom univerzitetu Gheorghe Asachi predstavljen je rad jedanaest fakulteta koji aktivno djeluju u sferi primjenjene digitalizacije na nivou poslovne zajednice. Članovi Univerziteta za medicinu i farmaciju Grigore T. Popa, osim što su demonstriralli dostignuća u oblasti tehnologija i rješenja u savremenoj medicini, predstavili su i dva svoja istraživačko-razvojna centra: MAVIS – Centar za tehnologiju i transfer tehnologija te CEMEX – Centar za napredno istraživanje i razvoj u eksperimentalnoj medicini.

Osim razgovora sa domaćinima, predstavnici Its4Health-a održali su sastanke i sa predstavnicima kompanije Romsoft, jedne od vodećih IT kompanija u Evropskoj uniji u segmentu digitalnih rješenja u zdravstvenom sektoru, te sa predstavnicima Evropskog instituta za inovacije i tehnologije. Svi sastanci su pokazali da partnerstvo bosanskohercegovačkih i evropskih hub-ova u segmentu medicine i biotehnologije itekako ima smisla, te da omogućava obostranu razmjenu i međusobnu dopunu u različitim oblastima.

Its4Health – standardizacija, edukacija i podrška start-up-ima

U kontekstu Its4Health-a, evropski predstavnici su iskazali velik interes za stručnost i servise u oblasti standardizacije mjernih instrumenata u medicini, edukaciji medicinskog kadra zasnovanoj na primjeni savremenih tehnologija, te integralnoj podršci start-up-ima koji su usmjereni na oblast zdravstva i bio-tehnologija.

Drugi dio posjete Rumuniji predvidio je i učešće u konferenciji za evropske digitalne inovacione hubove na temu “Inovativna rješenja za mala i srednja preduzeća i javne ustanove iz zdravstvenog i prerađivačkog sektora”. Osim saznanja o savremenim rješenjima, trendovima i mehanizmima podrške za digitalizaciju zdravstvenog sektora, predstavnici Its4Healtha su bili u prilici da održe i poslovne sastanke sa drugim sličnim organizacijama, kao i da aktivno doprinesu događaju kroz učešće u panel sesijama.

Prof. Dr Nedim Čelebić sa Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST) bio je jedan od govornika na panelu na temu uloge digitalnih inovacionih hubova u nacionalnim i međunarodnim ekosistemima za inoviranje. “Zaista je bilo zadovoljstvo biti u ulozi paneliste u jednom ovakvom međunarodnom panelu sačinjenom od iskusnih stručnjaka za digitalizaciju i inovacije koji dolaze iz Evropske Komisije i različitih centara za istraživanje i razvoj iz Portugala, Holandije, Moldavije, Grčke i Rumunije. Buduća partnerstva u različitim segmentima digitalizacije zdravstvenog sektora sigurno će mnogo doprinijeti kako Bosni i Hercegovini, tako i Rumuniji.”

Nakon ove studijske posjete, u planu je i formalizacija partnerstva između bh. digitalnog inovacionog hub-a i rumunskog DIZ-a, a interes evropskih digitalnih inovacionih hubova za ono što Its4Health može kao partner ponuditi već je potvrđen višestrukim iskazivanjem interesa za posjetu članovima ovog domaćeg hub-a.

Uspostava i podrška razvoju usluga DIH-ova jedna je od ključnih aktivnosti projekta EU4DigitalSME, a sve u cilju doprinosa izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH.

Vrijednost projekta “EU4DigitalSME” je 6.1 milliona eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 5 miliona eura, a Savezna Republika Njemačka 1,1 miliona eura. Projekat traje do 2024. godine a provodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.



Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.