Predstavnici digitalnog inovacionog hub-a Industrial HUB Tuzla u posjeti Belgrade Robotics Hub

U okviru projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH/ EU4DigitalSME, koji sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka (BMZ), a implementira GIZ, predstavnici digitalnog inovacionog hub-a Industrial HUB iz Tuzle bili su od 4 – 6. 4. 2023. u studijskoj posjeti u Beogradu, sa ciljem uspostavljanja saradnje između BiH i regionalnih DIHova. Domaćin posjete je bio Belgrade Robotics Hub (BRH).

Belgrade Robotics Hub (BRH), je nezvanična organizacija, koju čine Laboratorija za robotiku u okviru Katedre za signale i sisteme pri Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ETF), zajedno sa istraživačkim grupama Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin (IMP) i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (MF) čiji je krajnji cilj da podrži usvajanje inovacija i transfer robotskih tehnologija u preduzećima.

Prvog dana posjete, predstavnici Industrial HUB-a imali su priliku da učestvuju na konferenciji pod nazivom Dani nauke i privrede, u organizaciji Privredne komore Srbije. Tema manifestacije bili su programi podrške i finansiranja inovacija za podsticanje saradnje nauke i privrede, koja je elaborirana kroz dva panela. Fokus prvog panela bio je na evropskim perspektivama i prilikama, dok je na drugom panelu bilo riječi o domaćim perspektivama za finansiranje inovacija u MSP.

Po završetku konferencije, predstavnici Industrial HUB-a susreli su se sa g. Adrian Solomon, EIT Manufacturing, Country Manager, Srbija i zajedno sa predstavnicima BRH, razgovarali o mogućnostima zajedničkog učešća na pozivima koje EIT Manufacturing raspisuje za zemlje regiona.

Drugog dana studijske posjete, predstavnici Industrial HUB-a su posjetili Naučno-tehnološki park (NTP) Beograd, gdje su se upoznali sa aktivnostima NTP-a, te dosadašnjim rezultatima u podršci start-up i rastućim inovativnim kompanijama. Pored razgovora sa predstavnicima NTP-a, sastali su se i sa predstavnicima firmi koje su inkubirane u ovom parku (Vision Equipment i Strawberry Energy), te sa njima razgovarali o primjerima primjene inovacija u proizvodnim procesima, kao i inovativnim proizvodima.

Nakon posjete NTP-u, slijedila je posjeta Institutu Mihajlo Pupin (IMP), jednoj od najznačajnijih istraživačko-razvojnih institucija u regionu. Tokom ove posjete, predstavnici Industrial HUB-a obišli su Centar za robotiku, upoznali se nekoliko projekata čija je realizacija u toku, te razmjenili ideje o mogućnostima za saradnju u oblasti robotike u narednom periodu. Posjetom Laboratoriji za robotiku pri ETF, završen je drugi dan studijske posjete.

Tokom studijske posjete, predstavnici Industrial HUB-a su imali priliku da se upoznaju sa institucijama koje čine Beogradski HUB za robotiku, ali i da dobiju više informacija o funkcionisanju inovacionog eko-sistema unutar kojeg BRH funkcioniše, te da iz prve ruke, od firmi koje podržava BRH, dobiju informacije o efektima te podrške. Informacije koje su dobijene o mogućnostima finansiranja zajedničkih aktivnosti na regionalnom nivou (EIT Manufacturing) će u velikoj mjeri doprinijeti definisanju budućeg sporazuma o saradnji između dva DIH-a, kao i realizaciji budućih zajedničkih projekata.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.