Posjeta predstavnika GiZ-a projektu uspostave digitalnog inovacijskog HUB-a u Tuzli

Njemački centar za robotiku u Tuzli (DKR) posjetila je Eva Näher, programska direktorica GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) u BiH, kako bi razgovarali o projektu digitalizacije i napretku malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Ova posjeta označila je nastavak dugogodišnje suradnje koju njeguju GIZ i DKR u svrhu poboljšanja uvjeta za promociju inovacija, digitalizaciju i napredak malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Njemački centar za robotiku, odnosno tuzlanski Industrial Automation d.o.o. sa partnerima Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona  i Strascheg Center for Entrepreneurship GmbH (SCE) iz Minhena čine DIH inicijativu “Industrial Hub”, koja je dio šireg projekta EU4DigitalSME, a kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Specijalizacija ovog DIH-a je automatizacija i robotika.  Vizija “Industrial Hub-a” je da postane vodeće digitalno čvorište u regionu koje podržava rast kompanija kroz upotrebu visokotehnoloških rješenja, osiguravajući njihovu konkurentnost na evropskom tržištu.

Zamisao konzorcija tuzlanskog Industrial Hub-a je da podrže lokalne i regionalne kompanije u procesima digitalne transformacije na polju modernih tehnologija, posebno u procesima automatizacije i industrijske robotike, a sve kroz mentoring, edukacije i korištenje moderne opreme

Gospođa Näher se upoznala sa radom, projektima, edukativnim i industrijskim uslugama koje nudi DKR – Njemački Centar za Robotiku, te planovima za naredni period.

Projekat uspostave Digitalnog inovacijskog haba u Tuzli ima za cilj da pruži pristup tehničkoj ekspertizi i između ostalog omogući malim i srednjim preduzećima da “testiraju prije investiranja”, kako bi unaprijedili svoju konkurentnost i poslovanje kroz unapređenje poslovnih procesa, proizvoda ili usluga kroz upotrebu digitalnih tehnologija. Predviđeno je da Industrial Hub također pruža inovativne usluge kao što je savjetovanje, trening i razvoj vještina koje su neophodne za uspješnu digitalnu transformaciju.

Uspostava i podrška razvoju usluga DIH-ova jedna je od ključnih aktivnosti projekta EU4DigitalSME, kojeg implementira GIZ a sve u cilju doprinosa izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.