Održani b2bit susreti 2020

Od 11. do 12. novembra 2020. godine. održan je online događaj pod nazivom B2BIT SUSRETI 2020 koji je za cilj imao povezivanje malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa IT kompanijama.

‘’B2BIT susreti’’ je online događaj na kojem su predstavnici malih i srednjih kompanija imali priliku da razgovaraju sa lokalnim IT kompanijama sa ciljem da pronađu optimalno IT rješenje koje će unaprijediti njihovo poslovanje kroz digitalizaciju.

Susreti su namijenjeni malim i srednjim kompanijama iz drvoprerađivačkog, metaloprerađivačkog te drugih proizvodno-prerađivačkih sektora, kao i IT kompanijama koje su zainteresovane da ponude svoja rješenja lokalnim kompanijama.

On-line događaj ‘’B2BIT susreti’’ sastojao se od 2. sesije:

  • Kratke plenarne sesije (11. novembra 2020.) koja će pružiti priliku učesnicima da saznaju više o ovom događaju, sličnim aktivnostima te prednostima koje nudi digitalizacija poslovnih procesa;

  • Dvodnevnih 1-na-1 razgovora koji omogućavaju direktnu interakciju kompanija (u periodu od 11. do 12. novembra 2020.).

REZULTATI

REGISTROVANIH UČESNIKA
0
ODRŽANA SASTANKA
0
GOVORNIKA
0
1 PLENARNA SESIJA
0


Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.