O projektu

INFORMACIJE
o projektu

Relevantne informacije o projektu Inovacija i digitalizacija u
malim i srednjim preduzećima (MSP) možete pročitati u nastavku.

Pridružite nam se.

KONTEKST

Mnoga mala i srednja preduzeća (MSP) nisu svjesna potencijala koji im za unapređenje njihove konkurentnosti nude inovacije i digitalizacija. Nedostaje im relevantna kompetentnost da samostalno razvijaju i imlementiraju inovativne ideje. IT sektor u Bosni i Hercegovini je pionir u tom pogledu i nudi inovativne usluge i proizvode, međutim, do sada uglavnom za klijente u inostranstvu, dok lokalna MSP nisu dovoljno u njihovom fokusu. Isto važi i za poslovni ekosistem za start-up kompanije koji pomaže mladim osobama sa IT vještinama da započnu poslovanje, ali im nedovoljno omogućava da pružaju svoje usluge lokalnim MSP-ima u cilju generisanja inovacija i njihovog implementiranja sa postojećim kompanijama.

Cilj projekta je poboljšati uslove za inovacije i digitalizaciju u
malim i srednjim preduzećima
u Bosni i Hercegovini.

NAŠ PRISTUP

Projekt koristi dinamiku IKT-sektora, IT-kompanija i digitalnih startup-a kako bi povećao prisutnost inovacija i digitalizacije, naročito u tradicionalnim sektorima kao npr. trgovina, prerada metala, drveta, poljoprivreda i turizam. Nadalje projekat pruža podršku malim i srednjim preduzećima u izradi strategija za inovacije i digitalizaciju i u provođenju specifičnih aktivnosti. Pored toga, uključen je javni sektor na relevantnim administrativnim nivoima koji koristi projektne savjetodavne usluge u svrhu kreiranja poslovng okruženja za mala i srednja preduzeća doprinoseći time jačanju inovacija.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je politički partner. Relevntna ministarstva i institucije kao što su klasteri, privredne komore, HUB-ovi su partneri u implementaciji.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.