KVALITET DIGITALNOG ŽIVOTA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2022 PAD OD 5 MJESTA U ODNOSU NA 2021

Globalno istraživanje kojim je obuhvaćena i Bosna i Hercegovina o kvaliteti digitalnog blagostanja u 117 zemalja (92% svjetske populacije) je sprovela kompanija Surfshark. Ova studija indeksira zemlje posmatrajući pet osnovnih stubova koji definišu digitalni kvalitet života.

DQL indeks (eng. Digital Quality Life Index) se izračunava posmatranjem uticaja pet osnovnih stubova: pristupačnost interneta, kvalitet interneta, e-infrastruktura, e-sigurnost, e-vlada.

Bosna i Hercegovina zauzima, ne baš dobro, 80. mjesto od 117 zemalja koje su obrađene u sklopu istraživanja.

Ako to poredimo sa prošlogodišnjim istraživanjem utvrdićemo da je Bosna i Hercegovina pala za 5 mjesta što ukazuje da se na unaprjeđenju komponenti koje se analiziraju u istraživanju nije puno toga uradilo.

Ako posmatramo poziciju u Europi, Bosna i Hercegovina se nalazi na zadnjem 38. mjestu. U poređenju saprošlogodišnjim istraživanjem kada smo zauzimali predposljednje mjesto, to je pad na dno. Prestigli su nas naše komšije – Crna Gora koja je evidentno radila na unapređenju kvaliteta digitalnog života u prethodnih godinu dana.

Pojedinačni indikatori i pozicija Bosne i Hercegovine u odnosu na njih su prikazani na slikama dole. Ono što je indikativno da smo doživjeli najveći pad u području Cyber sigurnosti od čak 23 mjesta. Taj podatak ukazuje na čemu u narednom periodu moramo i najviše raditi.

Također je vidljivo da smo u poručju pristupačnosti interneta zabilježili pad od 18 mjesta, te stagnirali u području e-vlade. Određen napredak je utvrđen u području kvaliteta interneta (+13 mjesta) i u području kvalitete elektronske inftastrukture (+2 mjesta).

Detaljan pregled istraživanja i uvid u korištene metodologije možete pogledati na: surfshark.comIzradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.