Kvalitet digitalnog života u Bosni i Hercegovini u 2021

Globalno istraživanje kojim je obuhvaćena i Bosna i Hercegovina o kvaliteti digitalnog blagostanja u 110 zemalja (90% svjetske populacije) je sprovela kompanija Surfshark. Ova studija indeksira zemlje posmatrajući pet osnovnih stubova koji definišu digitalni kvalitet života.

DQL indeks (eng. Digital Quality Life Index) se izračunava posmatranjem uticaja pet osnovnih stubova: pristupačnost interneta, kvalitet interneta, e-infrastruktura, e-sigurnost, e-vlada.

Bosna i Hercegovina zauzima, ne baš dobro, 75. mjesto od 110 zemalja koje su obrađene u sklopu istraživanja. Ako posmatramo poziciju u Europi, Bosna i Hercegovina se nalazi na predzadnjem 37. mjestu. U poređenju sa zemljama regiona jedino Crna Gora ima lošiji DQL index i nalazi se na 78. mjestu.

Pojedinačni indikatori i pozicija Bosne i Hercegovine u odnosu na njih su prikazani na slikama dole.

Kao što je vidljivo na slikama najbolje rezultate Bosna i Hercegovina ima kad su u pitanju pristupačnost internetu i elektronska sigurnost. Veliki prostor za napredak evidentno se nalazi u unapređenju kvalitete interneta i uslugama koje pružaju institucije vlasti digitalnim putem.

Detaljan pregled istraživanja i uvid u korištene metodologije možete pogledati na: surfshark.comIzradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.