GIZ i OECD: Poziv za učešće u inkluzivnom Dijalogu o javnim politikama za inovacije u Bosni i Hercegovini – razmijenite iskustva i ideje sa ekspertima i kreatorima javnih politika

U četvrtak, 8.6.2023. godine, u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, GIZ i OECD će održati online događaj pod nazivom „Dijalog o javnim politikama za inovacije“. Događaj, čiji je cilj generiranje dijaloga i konkretnih preporuka o tome kako bolje koncipirati javne politike u ključnim oblastima kao što su ozelenjavanje, digitalizacija i inovacije, počet će u 10 h, a završiti u 12 h.

Za stvaranje platforme za otvorenu diskusiju o ključnim izazovima javne politike u Bosni i Hercegovni, ključno je učešće širokog raspona zainteresiranih strana. Stoga, GIZ i OECD pozivaju predstavnike i predstavnice javne administracije, privatnog sektora, civilnog društva i struke da se prijave za online učešće na Dijalog o javnim politikama za inovacije kako bi svojim doprinosom obezbijedili što veću posvećenost svih dijelova društva za tranziciju ka zelenijoj, inovativnijoj i bolje povezanoj ekonomiji.

Inkluzivni Dijalog baziran na zaključcima i preporukama OECD-ovog SME Policy Index-a 2022, otvorit će Donald Prohaska, zamjenik voditelja projekta “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH/EU4DigitalSME, nakon čega će OECD eksperti predstaviti  sliku trenutnog stanja u oblastima javnih politika u Bosni i Hercegovini, i ključne preporuke za njihovo poboljšanje na osnovu SME Policy Index-a. U dijalogu će učestvovati i predstavnik Fonda za Inovativnu Delatnost Republike Srbije koji će podijeliti iskustvo ove institucije u napretku u oblasti inovacija.

Tokom događaja bit će osiguran simultani prijevod, a na linku za prijave za online učešće možete pronaći agendu.

Dijalog o inovacijama će pokrenuti platformu, a pratit će ga i drugi dijalozi:

Događaji su organizirani u okviru projekta “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade (BMZ). Cilj projekta je razvoj ekonomije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja. Projekat sufinansira Evropska unija u okviru projekta EU4DigitalSME.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.