Funding Bootcamp: Digitalni inovacijski hub-ovi iz BiH, spremni za evropske, regionalne i domaće fondove

Predstavnici digitalnih inovacijskih hub-ova, na trodnevnom treningu Funding Bootcamp kojeg je održala CIVITTA – vodeća kompanija za menadžment konsalting iz centralno-istočne Evrope, a organizirao GIZ u okviru projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/ EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, upoznati su sa procedurama poziva evropskih fondova i procesom pripreme uspješnih projekata.

Trening s posebnim osvrtom na program Horizon Europe, ponudio je informacije o linijama finansiranja u okviru ovog programa, a prisutni su naučili ključne korake – od toga kako pristupiti pripremi projekata i samom pisanju istih, do toga kako voditi i implementirati projekte, pri čemu su veoma značajna bila praktična iskustva koja su eksperti podijelili sa njima.

Posljednjeg dana obuke, predstavnice iz Direkcije za evropske integracije u BiH kao i EBRD-a, dale su odličan uvid u planirane pozive za dostavljanje projekata, a predstavljene su i prednosti korištenje evropske mreže za kompanije EEN (Enterprise Europe Network) kao i budući poziv – Inovaciona vaučer šema (IVS) koja će omogućiti malim i srednjim preduzećima da zajedno sa ponuđačima usluga iz akademskih strukture i hub-ova prijave projekte kojima će riješiti probleme iz oblasti digitalizacije i inovacija unutar svog poslovanja.

Uz podršku eksperata iz CIVITTA-e, Its4Health i Digital Storm hub-ovi iz Sarajeva, Idemo hub iz Banja Luke i Industrial hub iz Tuzle će pripremiti projekte za pozive evropskih fondova.

Četrnaest učesnika iz četiri hub-a, odnosno iz devet partnerskih organizacija unutar hub-ova, predavači su oduševili transparentnom prezentacijom teme i ličnim iskustvom u pisanju velikog broja projekata, a samu temu obuke učesnici su ocijenili kao vrlo značajnu za dalji rad i održivost hub-ova.

Funding Bootcamp – jedan od treninga koje za bosanskohercegovačke hub-ove u posljednjih godinu dana, sa svojim ekspertima, vodi konsultantska kuća CIVITTA iz Estonije, kao i susreti sa mentorskim hub-ovima iz regiona; iz Slovenije, Srbije i Rumunije nastavak su uključivanja bosanskohercegovačkih hub-ova u evropske tokove digitalizaciju kroz projekat Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/ EU4DigitalSME.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.