EBRD, EU i GIZ podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Krediti i EU grantovi kao podrška digitalnoj transformaciji bosanskih preduzeća

  1. Zajednički program za jačanje konkurentnosti i podršku digitalnoj transformaciji bh. kompanija
  2. Poticanje MSP da ulažu u tehnologiju i automatizaciju, kako bi dostigli standarde EU
  3. Bespovratna sredstva EU kako bi ulaganja bila pristupačnija

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini pokretanjem programa „Go Digital“. Program je predstavljen danas u Sarajevu u Greenpark by Symphony, jednoj od najuspešnijih IT kompanija u BiH.

Novi program baziran je na tri stuba aktivnosti koje će pomoći malim i srednjim preduzećima da ulažu u digitalizaciju svog poslovanja, zajedno sa drugim investicijama za poboljšanje produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.

„SME će moći aplicirati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije“, objašnjava Manuela Naessl, direktorica ureda EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu. „Ove investicije mogu biti samostalne ili kao dodatak drugim ključnim investicijama u automatizaciju ili opremu koja poboljšava zaštitu životne sredine, kvalitet proizvoda. Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća i učiniti ih konkurentnijim na tržištima EU, u skladu sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.”

Cilj programa je da MSP učini produktivnijim, kao i da podstakne održivost životne sredine, jer će se najmanje 60 posto sredstava zajma koristiti za finansiranje investicija u zelene tehnologije. Biće podržani projekti u oblasti poput digitalne komunikacije, informacione i IT sigurnosti, digitalnog upravljanja kompanijom i digitalnih proizvodnih procesa i usluga.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johann Sattler podvukao je da je Program „EU4SMEs“ dio pomoći EU u podršci oporavku od pandemije Covid-19 i tranziciji ka ekonomiji orijentiranoj ka budućnosti. „MSP su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji pomoći će preduzećima da budu konkurentnija na lokalnim i međunarodnim tržištima. Trenutna IPA pomoć EU za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji iznosi oko 50 miliona eura, a posebno je usmjerena na mala i srednja preduzeća. MSP moraju u potpunosti iskoristiti inovativne tehnologije, vještine i usluge, ne samo da bi rasla na održivijim osnovama, već i da bi opstala u ekonomiji budućnosti”.

EBRD, u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama, plasiraće specijalizovanu kreditnu liniju, dok EU finansira grantove u iznosu do 15 posto ukupnog iznosa kredita, kako bi ulaganja malih i srednjih poduzeća u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije bila pristupačnija.

Go Digital u BiH će također ponuditi malim i srednjim preduzećima pristup savjetodavnim uslugama i obukama po mjeri kako bi im pomogao da bolje razumiju mogućnosti digitalizacije. Ovo znanje će pomoći preduzećima da pronađu pravi pristup i ulaganje u digitalnu transformaciju u skladu sa svojim potrebama.

Manuela Naessl je dodala: „Iskorištavanje prednosti digitalizacije važno je za kompanije u Bosni i Hercegovini, koje se takmiče na lokalnom i međunarodnom tržištu. Radeći s lokalnim komercijalnim bankama, ove kreditne linije za konkurentnost omogućit će malim i srednjim preduzećima da dobiju financiranje za digitalizaciju i automatizaciju svog poslovanja u skladu sa svojim specifičnim potrebama.”

Program će također biti dopunjen aktivnostima koje implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) u BiH, a koji će pružiti podršku za izgradnju ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u BiH.

Eva Naeher, programska direktorica, GIZ, istakla je: „Digital Innovation Hubs su važan koncept u pružanju podrške digitalizaciji i mjerama inovacija u malim i srednjim preduzećima. Usluge koje se pružaju mogu pomoći malim i srednjim preduzećima da poboljšaju svoje proizvode, procese i strukture i mogu im pomoći da dođu do novih tržišta. To se može dogoditi putem transfera tehnologije i obuka. Nadalje, razmjena i umrežavanje među DIH i zainteresiranim preduzećima i dionicima dodatno će otvoriti nove mogućnosti i stvoriti ekosistem koji će omogućiti, što sa zadovoljstvom podržavamo našim sufinansiranim projektom EU4DigitalSME.”

Novi program Go Digital u BiH direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za zapadni Balkan koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije ekonomije.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.