DIGITALNI INOVACIJSKI HUB: Kako ITS4HEALTH može doprinijeti digitalnoj i zelenoj transformaciji organizacija u Bosni i Hercegovini

ITS4Health je digitalni inovacijski hub, uspostavljen kroz EU4DigitalSME projekt, kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), s ciljem izgradnje ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini.

Inicijalno nazvani LabHub, u proteklom periodu ovaj digitalni inovacioni hub je u suradnji s međunarodnim ekspertima, promijenio naziv te osmislio portofolio usluga koje su od interesa organizacijama koje žele uspješno proći kroz proces digitalne i zelene tranzicije.

Lejla Gurbeta Pokvić, direktorica Naučnoistraživačkog Instituta Verlab, jednog od partnera koji je formirao Its4Health HUB u Sarajevu, ističe da svoje prve korisnike očekuju u maju ove godine, a odlučili su se specijalizirati za podršku organizacijama iz oblasti zdravstva, rehabilitacije, zdravstvenog turizma, ali i organizacijama poput medicinskih, kalibracionih, ispitnih laboratorija i inspekcijskih tijela. Kako bi u tome uspjeli, njihovi partneri su Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST), Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Uspostava i početak rada Its4Health Hub-a predstavljaju početne korake u ubrzavanju usvajanja i širenja postojećih standarda kvaliteta, te novih tehnologija u zdravstvenoj industriji, nadogradnjom postojećeg ekosistema i iskorištavanjem prilika koje nude zelena i digitalna tranzicija.“, ističe Gurbeta Pokvić.

Its4Health hub će nuditi organizacijama usluge mentoringa, edukacije, procjene digitalne i zelene zrelosti organizacija, pomoći u rješavanju određenih problema u procesu digitalne transformacije, upravljanju projektima, pisanju projektih prijedloga za sprovođenje digitalne transformacije i unapređenja poslovanja, podizanja, povećanja naučne kompetentnosti osoblja i umrežavanja.

Jedan od ciljeva Its4Health huba je da svojim radom doprinese svijest i prihvatanju digitalne i zelene tranzicije kao preduslova za ekonomski rast i razvoj koji je moguće ostvariti jedino kroz inovacije.“ – naglašava Gurbeta Pokvić.

Pored ITS4Health, kroz EU4DigitalSME projekat su podržana još tri digitalna inovacijska haba u BiH: IDEMO HUB – Banja Luka pod vodstvom Inovacijskog centara Banja Luka, Digital Storm HUB – Sarajevo pod vodstvom kompanije QSS doo i Industrial HUB – Tuzla pod vodstvom kompanije Industrial Automation doo.

Vrijednost projekta “EU4DigitalSME” je 6.1 milliona eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 5 miliona eura, a Savezna Republika Njemačka 1,1 miliona eura. Projekat traje do 2024. godine a provodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.