Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća – unaprijedite Vašu kompaniju na besplatnim edukacijama!

Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća

Kako bismo osigurali opstanak, ali i ostvarili rast u vrijeme ekonomske krize, potrebno je planirati i uspješno sprovesti promjene bazirane na inovacijama, internacionalizaciji, prihvatanju novih digitalnih tehnologija i ulaganju u visokoobrazovane, motivirane i inovativne ljudske resurse.

Digitalna transformacija je put kojim mala i srednja preduzeća, moraju krenuti kako bi se uspješno prilagodila promjenama koje se događaju u svim sektorima ekonomije, te pronašla nove poslovne prilike i izašla na nova tržišta. Svako preduzeće ima svoje specifičnosti i različite razvojne potrebe koje će se nužno odraziti na drugačiji pristup digitalnoj transformaciji i korištenju digitalnih rješenja specifičnih za određeni privredni sektor. Ono što im je zajedničko je potreba da se poveća primjena savremenih digitalnih tehnologija i novih digitalnih modela poslovanja.

Unaprijedite Vašu kompaniju primjenom najnovijih digitalnih tehnologija i digitalnih poslovnih modela s ciljem većeg prihoda uz manje troškove poslovanja i uzmite učešće u treninzima, radionicama i webinarima čije teme odgovaraju vašim poslovnim potrebama i interesovanjima.

Treninzi, radionice i webinari za Vašu kompaniju

Kroz razmjenu iskustava i znanja, saznat ćete i uvidjeti ključne koristi koje digitalna transformacija donosi malim i srednjim preduzećima. Razgovarat ćemo o barijerama, ali i prilikama koje stoje na putu digitalizaciji poslovanja, te zajednički ponuditi neke od načina za uklanjanje ovih barijera i iskorištavanje povoljnih prilika za unapređenje poslovanja. Između ostalog, pokazat ćemo Vam koncept softverskih rješenja i novih digitalnih poslovnih modela, čijom se primjenom mogu smanjiti operativni troškovi, poboljšati poslovni procesi, produktivnost zaposlenih, efikasno upravljati resursima, kao i povećati prihod, pribaviti novi i zadržati postojeći kupci. Svi događaji će poslužiti i kao prilika da prezentujemo raspoložive izvore za digitalizaciju poslovanja koji stoje na raspolaganju malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini.

Teme koje budu predstavljene na radionicama će biti detaljnije obrađivane na webinarima, uz navođenje konkretnih primjera na kojima učesnici mogu bolje razumijeti koristi koje donose određene digitalne tehnologije, rješenja i poslovni modeli. Na treninzima će učesnici imati priliku da kroz praktičan rad steknu znanja koja mogu direktno primjeniti u procesima digitalne transformacije svojih kompanija.

Radionice će se održavati u hibridnom formatu (uživo i online), webinari u online formatu, dok će treninzi biti organizovani isključivo prisustvom uživo. Najave za edukacije planirane za 2023. godinu možete pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama, a već sada možete se prijaviti za:

  • 29.3.2023. godine – webinar na temu sistema za planiranje i upravljanje resursima preduzeća (ERP) i sistema za upravljanje dokumentima (DMS) – prijavite se.
  • 6.4.2023. godine – radionica “Poslovno planiranje – Digitalna mapa puta”
  • 22.5.2023. godine – trening “Poslovno planiranje – Digitalna mapa puta”

Organizaciju ovih događaja omogućio je projekat “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini“, finansiran od Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju Savezne Republike Njemačke, a implementiran od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za podršku razvoja privatnog sektora kroz inovacije i digitalizaciju.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.