Budućnost sigurne digitalne transformacije — Pređimo sa strategije u akciju!

Intervju pripremila  Dunja Bezdrov, Marketing Communications at QSS

#cyberthreat #security #cloud #remotework #digitalisation #dataoncloud #securecloud #managedcloud #giz # qss

COVID pandemija je uveliko ubrzala digitalno poslovanje. Od brzog, neophodnog usvajanja rada na daljinu do naglog porasta usvajanja novih tehnologija koje podržavaju neviđeni pomak u ponašanju potrošača, digitalna transformacija je prešla iz dugotrajne aspiracije u trenutnu inicijativu za mnoge organizacije na nivou preduzeća da pruže nova iskustva kupaca.

Većina malih i većih kompanija (SME) u BiH shvata važnost digitalne transformacije, ali ne zna odakle početi. Digitalna transformacija ne mora biti komplikovana. Kada se pravilno izvede, može postati dio DNK organizacije i integrisati se u postojeću kulturu poslovanja.

QSS kompanija je svoje poslovanje do sada uglavnom usmjeravala na lokalno tržište, te da ima veoma dobar uvid u to kako se tržište mijenjalo iz godine u godinu kada je digitalna transformacija u pitanju kao i sigurnost poslovanja.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH po nalogu Vlade Savezne Republike Njemačke implementira u Bosni i Hercegovini projekt „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini “.

Razlozi zašto se GIZ odlučio podržati ovu temu u Bosni i Hercegovini se ogleda u modernim razvojnim trendovima i namjerom da preduzeća, kako ona iz relevantnih sektora za razvoj BiH, tako i IT kompanije iz BiH budu dio stvaranja novog, digitalnog i poslovnog ambijenta.

Kako kreirati kvalitetnu strategiju i izbjeći prijetnje koje digitalizacija poslovanja donose u današnje vrijeme smo saznali u razgovoru sa Arminom Talićem, savjetnikom za digitalnu transformaciju angažiranim od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u BiH i Aidom Bejtula, voditeljem prodajnog i marketing tima kompanije QSS, vodeće u pružanju naprednih IT profesionalnih servisa, Cloud tehnologije i Software development-a.

1. Pokretanje Digitalne transformacije u BiH

Armin / Digital Tranformation konsultant — Kakav je status digitalizacije u BiH, to jeste u kojem je nivou razvoju BiH po pitanju trendova digitalizacije u regiji i Evropi?

Globalno posmatrajući, svjedočimo potpunoj digitalnoj transformaciji u kojoj je svijet u svemu drugačiji od onog kojeg smo poznavali prije 30 godina. Prisutnost digitalnih tehnologija omogućava nam da budemo uključeni u širu ekonomiju, da postanemo efikasniji po pitanju jačanja proizvodnih kapaciteta različitih sektora i podstiču inovacije, a sve od navedenog rezultira velikim smanjenjem troškova poslovanja. Bosna i Hercegovina u posljednju deceniju nastoji maksimalno iskoristiti svoje kapacitete i približiti se, te implementirati digitalne trendove koji bi umnogome olakšali različite aktivnosti na polju poslovanja, ali tu još postoji prostora za rad i unapređivanje. Primjera radi, Srbija aktivno radi na svojoj viziji da bude lider u digitalnoj ekonomiji 21. vijeka kroz inicijativu „Digitalna Srbija“ gdje aktivno sarađuju svi vodeći stakeholderi na ostvarivanju digitalnih ciljeva.

Bosna i Hercegovina ima mnogo aktivnosti usmjerenih ka digitalizaciji kroz inicijative na polju „pametnih gradova“, „e-uprave“, „e-trgovine“, digitalizacije malih i srednjih preduzeća, ali sve inicijative djeluju odvojeno. Potrebno je strateški posmatrati digitalizaciju, ugledati se na uspješne prakse iz regije i EU, te kreirati krovna rješenja za široku oblast, kakva digitalizacija jeste.

Pozitivno je što veliki broj međunarodnih organizacija prepoznaje značaj digitalizacije, te je voljan posvetiti svoje resurse kako bi se implementirale aktivnosti koji će dovesti do toga da BiH iskoristi svoje digitalne potencijale.

Činjenica je da je Bosna i Hercegovina, prema izvještajima iz 2020. godine jedina država u regiji koja ne koristi niti jedan od oblika elektronskog potpisa, koji je osnova u kontekstu digitalizacije poslovnih procesa, a koji osigurava zaštitu integriteta podataka koji se prenose elektronski i neporecivost potpisanog elektronskog dokumenta.

Važno je istaći da je pandemija koronavirus donijela promjenu u kontekstu digitalizacije u BiH te istu ubrzala u svim oblastima (obrazovanje, privreda, javna uprava) gdje sve više poslovnih subjekata nastoji digitalizirati svoje procese te pojačati svoju konkurentnost.

Aida / QSS — Na koji način QSS pomaže razvoju digitalizacije u Bosni i Hercegovini i da li zapažate pomak?

Kompanija QSS postoji već skoro 25 godina i naše je poslovanje uglavnom usmjereno na lokalno tržište, tako da možemo reći da imamo veoma dobar uvid u to kako se tržište mijenjalo iz godine u godinu kada je digitalna transformacija u pitanju.

Trenutno zapošljavamo oko 40 osoba, a iza sebe imamo preko 1000 različitih IT projekata kroz koje smo mnogim našim korisnicima pomogli da se digitalno transformišu.

O digitalnoj transformaciji govorimo već godinama, a 2017. godine smo organizovali i event pod nazivom „Bosnia goes digital“ na kojem je bilo prisutno više od 300 gostiju iz vodećih kompanija u našoj zemlji. Prezentacije su održale kompanije poput Uber-a, SAP-a, Olx-a, Lutrije BiH i slične evente.

Ključni trendovi u oblasti digitalne transformacije su upravo vezani za implementaciju IT rješenja koja QSS svakodnevno razvija, kao što su: IoT/Smart City inicijative, fintech, digitalno bankarstvo, customer experience platforme, AI/Machine learning, e-commerce, Cloud computing itd. Smatramo da svakom novom implementacijom nekog od navedenih rješenja, približavamo domaće tržište globalnim trendovima.

Nažalost, domaće tržište još uvijek poprilično kaska u ovoj oblasti u odnosu na globalno tržište. Ne znam hoćete li se složiti sa mnom, ali ovo je naročito primjetno u javnom sektoru. B2B i B2C poslovanje u dobroj mjeri nastoji da se transformiše i vidljivi su pomaci, ali G2C (Government-to-Client) digitalna transformacija zaista kasni. Ako ste u posljednje vrijeme trebali da dobijete bilo kakav dokument od državnih institucija (npr. da dobijete građevinsku dozvolu, platite porez kao i da registrujete kompaniju), sigurno ste se uvjerili koliko je ovaj proces spor, a da ne govorimo da uopšte nije digitalizovan.

Ono što u 2021. godini primjećujemo, je da je trenutno aktuelan zaista veliki broj projekata pokrenutih od strane globalnih EU organizacija (poput UNDP-a, njemačke vlade kroz GIZ, USAID-a, Delegacije EU i mnoge druge) kroz koje će razviti različite digitalne platforme za javni sektor u BiH. Nadamo se da ćemo u što skorije vrijeme vidjeti pozitivne rezultate ovih aktivnosti.

Definitivno možemo reći da živimo u digitalnom vremenu, a pandemija je značajno ubrzala proces digitalne transformacije. Nove tehnologije i njihova dostupnost ujedno mijenja i način ponašanja korisnika.
Primjećujemo da su i u Bosni i Hercegovini konačno zaživjeli različiti e-commerce servisi, servisi za brzu dostavu, te da mnoge kompanije transformišu poslovne procese tako da se izvršavaju online ili udaljenim pristupom kako bi smanjili redove i broj posjeta prodajnim mjestima. 

Proces digitalizacije još uvijek usporavaju stroge zakonske regulative i ograničenja. Odavno imamo Zakon o elektronskom potpisu kojim se uređuju osnove formiranja i upotrebe elektronskog potpisa i pružanja usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem, međutim, on se ne primjenjuje.

 Konačno vidimo da su u prethodnoj godini poduzeti neki koraci da se on konačno počne koristiti. Upotreba elektronskog potpisa bi olakšala poslovanje u mnogim industrijama, a korisnici u mnogim situacijama ne bi morali ići na lokacije pružaoca usluga.

2. Digitalna transformacija u BiH — Strategija

Armin / Digital Tranformation konsultant — Kakva je uloga IT sektora u procesu digitalizacije i koje su aktivnosti projekta na kojem ste angazovani u tom procesu, naročito za mala i srednja preduzeća?

IT sektor treba biti vodilja kada govorimo o kompletnom procesu digitalizacije u BiH s obzirom da posjeduje ekspertizu u tom polju i već je sektor koji je usvojio uspješne prakse sa Zapada i EU. Potrebno je kreirati stratešku saradnju sa donosiocima odluka i IT sektorom, gdje će se zajedničkim pristupom i aktivnostima doći do digitalnih rješenja koja su potrebna za digitalizaciju malih i srednjih preduzeća i javne uprave.

Mala i srednja preduzeća imaju značajnu ulogu u kompletnom ekonomsko-socijalnom okviru Bosne i Hercegovine, te je potrebno da se posebna pažnja usmjeri na korištenje svih potencijala koje MSP posjeduju u kontekstu njihovog jačanja i pozicije na globalnom tržištu. Jedan od ključnih alata jeste i uključivanje ICT sektora u ovaj proces, te motivisati mala i srednja preduzeća da se kreću u smjeru digitalizacije. Nažalost, istraživanja koja su sprovedena ne idu u prilog tome da su MSP dovoljno uključeni i zainteresovani za taj proces.

Prema studiji Innovation and Digitalization in SMEs in Bosnia and Herzegovina koju je GIZ objavio, istraživanja pokazuju da većina kompanija imaju potrebu za digitalnim rješenjima kako bi unaprijedili svoje poslovanje, ali da vrlo rijetko učestvuju na ICT događajima koji im mogu omogućiti saradnju na navedenim aktivnostima.

Potrebno je da kompanije prihvate činjenicu da tehnologija mijenja način na koji kompanije posluju i isporučuju proizvode potrošačima u mnogim sektorima u pozitivnom smislu, te da su inovacije u organizacijama uvijek plus.

Među aktivnostima koje GIZ realizuje s ciljem povezivanja IT industrije i predstavnika malih i srednjih preduzeća su: B2B susreti 2020, IT sektor kao privatni service provider za MSP u BiH: u nekim slučajevima IT sektor je ponudio uslugu za MSP, bili su to webinari i publikacija članaka koji su od koristi za MSP u digitalnom dobu: “Sigurnost poslovnih podataka” i “Poslovanje u oblaku”. Poput događaja B2B susreti, IT treba da postanu tradicionalni alat koji će omogućiti interakciju i saradnju između različitih sektora.

Aida / QSS — Koji su koraci potrebni da bi određena kompanija krenula u process digitalizacije i koji su koraci ključni za njen uspjeh?

Proces digitalne transformacije ne bi trebali posmatrati samo kao implementaciju novih tehnologija, niti je dovoljno reći da poslujemo agilno i inovativno. Potrebno je da postoji povezanost između strategije, inovacija, poslovnog modela i same upotrebe tehnologije.

Iz iskustva koje smo stekli u radu s našim korisnicima, a i kroz vlastito iskustvo jer i sami prolazimo kroz ovaj proces, u QSS-u smo zaključili da je za uspjeh ključno planiranje na godišnjem nivou i praćenje ovog procesa na nivou cijele kompanije.

Također, veoma je važno pravilno odabrati šta vrijedi transformisati i donijeti ispravnu odluku o prioritetima u procesu digitalizacije, jer ove aktivnosti trebaju kreirati novu vrijednost za poslovanje kompanije, rad zaposlenih, saradnju s partnerima i samo korisničko iskustvo.

Poslovne procese je potrebno konstantno pratiti i poboljšavati kako bi efikasnije poslovali i naravno, potrebno je pratiti tehnološke trendove i znati koje trendove možete primijeniti u vašem poslovanju kako bi se brže transformisali. 

Potrebno je zaposlene konstantno educirati i podsticati da prihvataju promjene, a digitalna transformacija mora biti duboko ukorijenjena u strategiju poslovanja. Kao dobra praksa se pokazalo i kreiranje timova unutar kompanije koji će pratiti proces digitalne transformacije, a timovi su obično sastavljeni od postojećih zaposlenih i akvizicije novih koji posjeduju određene digitalne vještine i koji mogu obezbijediti trening i edukaciju za postojeće talente

2. Digitalna transformacija u BiH — Strategija

Armin / Digital Tranformation konsultant — Kada govorimo o digitalizaciji moramo se dotaći i cyber security-a, koji su rizici s kojma se susreću kompanije u BiH?

U kontekstu digitalizacije kompanija, ključno je da krenu od edukacije šta sve proces digitalizacije obuhvata, koji su alati s kojim će se sretati, ali i rizici u kojim se izdvaja cyber security tematika. O ovoj temi se u Bosni i Hercegovini malo govori, u odnosu na njenu važnost. Sigurno je i to jedan od razloga zbog kojeg se za proces digitalizacije odlučuje još uvijek mali broj kompanija.

Allianzovim barometrom rizika za 2020. godinu istaknuto je da su cyber rizici na prvom mjestu rizika za kompanije, što je gorući signal da se ovoj temi treba posvetiti. Prema Allianz barometru, svjetska ekonomija gubi zbog cyber kriminala 445 milijardi USD godišnje.

Upravo je ključni cilj podizanje svijesti i znanja o cyber sigurnosti u kompanijama, ali i društvu općenito kako bi se strateški pristupalo cyber rizicima kao i tradicionalnim rizicima u kompanijama. Za ljude je još uvijek nažalost nepoznat pojam npr. Cloud poslovanja ili zaštite podataka, ali uz kvalitetne pripreme i edukacije organizacije mogu ostvariti pozitivne rezultate.

U ključne rizike s kojim se kompanije susreću u kontekstu cyber rizika u svom poslovanju ubrajaju se povreda podataka kompanije, povećanja napada ucjenjivačkim softverom, kao i mogućnosti kazni ili sudskih sporova zbog povrede privatnosti nakon određenog događaja/aktivnosti kompanije. Iz tog razloga, potrebno je da kompanije imaju dovoljno znanja, te edukovanog IT radnog kadra koji će raditi na smanjivanju cyber rizika.

Aida / QSS — Koje korake sigurnosti kompanija treba uzeti u obzir kada digitalizira svoje poslovanje?

Proces digitalne transformacije je sa sobom donio i određene sigurnosne rizike i prijetnje s kojima se kompanije svakodnevno susreću. Korištenje sve većeg broja digitalnih tehnologija povećava i broj potencijalnih sigurnosnih napada s obzirom na to da je cyber kriminal u porastu.

“Cyberthreat Defence Report” koji je 2019. godine objavila CyberEdge Group-a, pokazuje da 8 od 10 ispitanih kompanija (78%) su bile žrtve bar jednog uspješnog cyber napada u 2018. godini.

Zbog toga je veoma važno da kompanije paralelno s kreiranjem strategije digitalne transformacije, kreiraju i sigurnosnu strategiju koja će omogućiti da zaštite svoje poslovanje od krađe podataka, ransomware napada i bilo kojih drugih kritičnih prijetnji koje proces digitalne transformacije mogu usporiti i izbaciti iz kolosijeka.

Malware, phishing i ransomware su na vrhu liste cyber prijetnji koje stvaraju probleme IT profesionalcima i donosiocima odluka. Iz našeg iskustva, veliki broj korisnika, naročito male i srednje velike kompanije (SME), nemaju ni znanje, a ni resurse da se uspješno bore s ovim prijetnjama. Zbog toga veliki broj broj njih u sklopu svoje sigurnosne strategije donose odluku da pređu u Cloud, jer Cloud provideri zbog prirode posla kojim se bave ulažu velike napore u povećanje sigurnosti i implementaciju sigurnosnih rješenja koja će maksimalno zaštiti infrastrukturu na kojoj su smještene korisničke aplikacije.

Željeli smo da sigurnost ne bude “add-on” u našim Cloud servisima, nego da se ona podrazumijeva, pa smo kreirali hibridni servis QSS Secure Cloud, koji je ugrađen u sve naše Cloud servise, a koji korisnici mogu implementirati i u vlastitim data centrima. Osim toga, korisnicima smo ponudili i različite Managed servise, kao što je npr. održavanje infrastrukture, patchovanje, upgrade-i slično. Ove servise pružaju naši sistem inženjeri kako za Cloud infrastrukturu koju klijenti koriste u našim data centrima, tako i za infrastrukturu na lokaciji klijenata.

Ovo se nedavno pokazalo veoma korisnim u aktuelnoj Exchange zero-day vulnerability situaciji gdje je više stotina hiljada sistema izloženo sigurnosnim rizicima. Za sve naše korisnike Security Managed servisa smo odmah uradili update Exchange-a i tako izbjegli sigurnosne prijetnje.

U sigurnosnoj strategiji edukacija zaposlenih je ključna jer i pored značajnih ulaganja u posljednje security tehnologije veoma često do sigurnosnih propusta dolazi upravo zbog faktora ljudske greške i propusta uposlenih zbog nedovoljnog poznavanja sigurnosnih prijetnji.

4. Digitalna transformacija u BiH — Rješenje

Armin / Digital Tranformation konsultant — Šta je bitno uzeti u obzir kada kompanija krene u proces digitalizacije kako bi se izbjegli potencijalni rizici?

Sigurno jedna od ključnih stavki jeste da kompanije potpuno jasno interno definišu ciljeve koje žele ostvariti digitalizacijom svojih poslovnih procesa, vremenske rokove te jasan plan kojim će se voditi. 

Digitalizacija kao pojam je dosta širok, te većina kompanija treba „custom made“ digitalna rješenja koja će im olakšati i poboljšati poslovanje. Potrebno je da kompanije interno ili uz pomoć eksternih organizacija procijene svoju tzv. digitalnu zrelost, kako bi na pravi način odgovorili izazovu digitalne transformacije kojem svjedoče. Važno je kreirati kvalitetan digitalni poslovni model koji ima za cilj da ispita koji digitalni alati postoje, kako ih prilagoditi vašem poslovanju i strategiji, te u konačnici biti spreman prilagoditi strategiju novom digitalnom poslovanju. 

Često se kompanije susreću s problemom odstupanja strategije s novim modelom poslovanja, te je važno u početku uskladiti te dvije stavke.

Također, potrebno je definisati i kapacitete resursa, proizvodnih i ljudskih koji će voditi proces digitalizacije, te omogućiti adekvatne edukacije u toku faze implementacije. Kako bi digitalna rješenja odgovorila na izazove koje kompanija posjeduje, važno je zaposliti ili edukovati trenutne zaposlenike koji će rukovoditi tim rješenjima i alatima u trenutku kada budu stavljeni u upotrebu.

Aida / QSS — Koja rješenja QSS ima u ponudi i koja namjerava u ovoj godina ponuditi kompanijama u BiH?

U našem servisnom portfolio-u imamo tri ključne vrste usluga: razvoj softvera, sistemske integracije i Cloud servise, a svi servisi su u potpunosti okrenuti kreiranju nove vrijednosti za korisnika i ubrzanju procesa digitalne transformacije. Iako su u pitanju tri različita seta usluga, ove usluge se konstantno prepliću, tako da često radimo na projektima u kojima isporučujemo više vrsta usluga iz našeg portfolio-a.

Npr. često radimo na razvoju aplikacija za krajnje korisnike koje su smještene u našem Cloudu ili naši sistemski inženjeri rade na implementaciji infrastrukture na lokaciji korisnika koja će biti korištena za pokretanje sistema ili aplikacije koju smo razvili.

U proteklom periodu smo se posebno posvetili razvoju novih servisa i rješenja iz oblasti Clouda, IoT/Smart City platforme, CX platforme i naše platforme za digitalno bankarstvo.

Naš Cloud portfolio smo proširili i dopunili velikim brojem servisa koji će olakšati i učiniti sigurnijim rad od kuće.U novu generaciju naših Cloud usluga smo uključili nova sigurnosna rješenja (Gen 3 QSS Secure Cloud i Secure Cloud Endpoint Protection), rješenja za backup, Disaster Recovery (DR), kolaboraciju, video conferencing i remote pristup.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.