Međunarodna konferencija "FORWARD"

04. i 05. decembra 2019. u Banjaluci je održana Međunarodna konferencija “FORWARD” koja je okupila više od 300 učesnika sa ciljem okupljanja vodećih lokalnih i regionalnih stručnjaka na polju digitalne transformacije i pametnih gradova.

Konferencija je prvog dana u fokus postavila digitalnu transformaciju, prvenstveno zbog njenog uticaja na razvoj privrede čime postaje izazov ali i prilika za jačanje konkurentnosti privrednih subjekata. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji tu tehnologiju koristi te je u neprestanoj interakciji sa svim učesnicima u poslovnom procesu. Stoga je naglasak ovogodišnje konferencije bio usmjeren na četvrtu industrijsku revoluciju, globalne trendove razvoja i investicije, te izazove tehnologija koji podržavaju digitalnu transformaciju.

Prvi dan je predstavljena i platforma b2bit.ba koja je jedan od najvažnijih alata za promociju i implementaciju GIZ projekta “Inovacija i digitalizacija MSP” . Web platforma “B2BBiT”, je osmišljena s namjerom da ispuni trenutno postojeću prazninu u lancu komuniciranja između IT kompanija i MSP. Sastavljena iz nekoliko funkcionalnih komponenti, od kojih se svaka može koristiti i pojedinačno, B2BBiT je zamišljena kao platforma dobrih primjera iz BiH poslovnog svijeta, servis za razmjenu informacija, ali i mjesto nalaženja kompanija sa oba kraja sfere zainteresiranih za međusobnu saradnju.

Pored učešća predstavnika GIZ Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH (g-đa Selma Karavdić-Gaab, prezentacija projekte platforme www.b2bit.ba, g. Prohaska) na panel raspravi – Digitalna transformacija i njen značaj za sektorski razvoj, prvog dana konferencije (4.12.2019.) zajedno sa predstavnicima Ministarstva privrede i preduzetništva u Vladi RS, te kompanija Krajina Klas, Banja Luka, GMP Company, Banja Luka, TIKT manufaktura, Gradiška i SAGA NFG, Beograd,  GIZ Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH je podržao organizaciju konferencije kroz pokrivanje troškova moderatora (6) i voditelja konferencije (1), kao i troškova zakuske za učesnike konferencije kroz Ugovor o lokalnoj podršci sklopljen sa organizatorom konferencije, Inovacionim centrom Banja Luka.

Drugi dan konferencije naglasak je stavljen na Smart City koncept kao grad u kojem investicije u ljudski kapital, tradicionalnu (transport) I modernu (IKT) infrastrukturu uz mudro upravljanje prirodnim resursima i aktivno učešće građana podstiču održivi ekonomski rast i povećavaju kvalitet života. Rešenja o pametnim gradovima uzimaju u obzir različite zahtjeve, ograničenja i izazove sa kojima se susreću gradovi. Kako uočiti i efikasno odgovoriti na te izazove, reći će nam oni koji su uspješno implementirali smart rješenja.

Organizatori konferencije “Forward” su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Inovacioni centar Banja Luka.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.