INOVACIJA I DIGITALIZACIJA U MSP

Prema navodima SMEUnited, udruženja MSP u EU, koje okuplja više od 70 kompanija iz preko 30 zemalja, digitalna transformacija je jedan od najvećih izazova sa kojim se susreće sektor malih i srednjih preduzeća (MSP) uopće, a MSP u BiH nisu izuzetak od toga. U BiH MSP drže 68% poslova, i doprinose oko 62% svog udjela u ukupnoj vrijednosti u BiH, pa samim tim digitalizacija ovog sektora predstavlja više od potrebe: ona je ključni faktor za dalji razvoj ovog sektora, ali i za održavanje dosadašnje stope rasta i razvoja.

Digitalne tehnologije nude nove prilike startupima i već etabliranim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u nacionalnoj, ali i globalnoj ekonomiji, koriste vještine i talente, imaju pristup različitim instrumentima finansiranja, inovacijama i rastu. Ipak, uvođenje digitalnih tehnologija je nejednako i mnoga MSP zaostaju u ovom polju, naročito kad se radi o usvajanju alata i aplikacija koja za cilj imaju povećanje produktivnosti.

Inovativni IT sektor u BiH, koji je svake godine sve brojniji i sa sve većim brojem zaposlenih, orjentiran je većinom prema EU kompanijama, a veoma mali broj njih sarađuje sa bh. MSP, nudeći im svoje proizvode i usluge.

Istraživanja pokazuju da ne-IT kompanijama u MSP sektoru često nije jasno šta znači digitalizacija u njihovom poslovanju, niti kako ona može poboljšati njihov rad i konkurentnost na tržištu. S druge strane, istraživanja ovog sektora u BIH pokazuju da ne postoji veliki interes IT kompanija da svojim inovativnim rješenjima pomognu ovom veoma važnom sektoru privrede.

GIZov projekt “Inovacija i digitalizacija u MSP” usmjeren je na poboljšanje uvjeta za inovacije i povećanje konkuretnosti MSP sektora kroz digitalizaciju. Cilj je podići svijest o potrebi uvođenja digitalizacije u ovaj sektor, kao i njenim prednostima. Isto tako, jednako važno, je podizanje svijesti unutar MSP sektora o postojećoj saradnji, ali i boljem povezivanju bh. IT kompanija i ostalog dijela MSP. Različite usluge, kao što su: savjetovanje o potrebi optimalnog digitalnog rješenja, podrška pri kreiranju digitalnog i po mjeri rađenog pristupa, kao i održavanje digitalnih rješenja će primateljima projektne podrške, bili oni private ili javne institucije koje već nude usluge ove vrste ili imaju mogućnost da nude ove usluge, omogućiti korištenje svih domaćih resursa koje stoje na raspolaganju bh. privredi.  

Postojeći primjeri saradnje IT sektora i MSP su početna tačka projekta “Inovacija i digitalizacija u MSP”, i namjera je da, uz rješenja i projektne rezultate, budu osnova za izmjenu i dopunu odredbi, rješenja i drugih akata koji se odnose na reguliranje poslovanja MSPa u BiH, koji će biti predstavljeni institucijama zaduženim za ovaj sektor.

Projekt će biti usmjeren na korištenje dinamičnih učesnika, kao što su digitalni startupi i IT kompanije kako bi povećao prisutnost inovacija i digitalizacija čak i u tako tradicionalnim industrijama kao što su drvna, prerada metala, turizam i poljoprivreda, na četiri lokacije u BiH: Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.