Vodič za organizacije tokom pandemije

Vodič za organizacije tokom pandemije pruža osnovne zdravstvene i poslovne preporuke i informacije, s namjerom da pomogne MSP da procijene koje mjere trebaju primijeniti u svakodnevnom radu kako bi minimizirali rizik od pandemije,  ali i praktičnim savjetima kako to uraditi.

Pandemija COVID-19 virusa je prvenstveno humanitarna i ljudska katastrofa, koja utiče na milijarde ljudi, u svim vidovima njihovih života. Ekonomski izazovi koje uzrokuje su nikada ranije zabilježeni. Na snazi su mnoge zdravstvene upute i vodiči koji se trebaju poštovati tokom pandemije, a iskustvo pokazuje da što su ovi savjeti jednostavniji, ljudi ih bolje prihvataju.

Ali, šta je sa malim i srednjim preduzećima (MSP), koje upute oni trebaju slijediti kako bi i dalje radili u ovim teškim vremenima? Da li se zdravstvene i organizacione preporuke odnose i na njih u potpunosti, ili postoji prostor za manervisanje? Kada pričamo o komunikaciji, kako preduzeća komuniciraju sa svojim zaposlenicima i klijentima?

Sve ove preporuke u vodiču su zasnovane na anlizama i nalazima nekih od vodećih svjetskih i državnih organizacija, koje su relevantne za ovu temu.

Neki od dijelova Vodiča, koji će imati i svoje digitalno izdanje, su:

  • Preporuke za stvaranje Priručnika za postupanje u kriznim situacijma!
  • Stvaranje i objašnjenje koraka koji se trebaju poduzeti na radnom mjestu tokom pandemije
  • Kako organizacije mogu na odgovarajući način procijeniti potencijalne opasne situacije, tokom kojih može doći do širenja virusa
  • Mjere koje se trebaju primijeniti radi sprječavanja daljeg širenja virusa na radnom mjestu
  • Preporuke za nošenje lične zaštitne opreme
  • Preporuke za ponašanje pojedinaca tokom trajanja pandemije


Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.