Savjeti i umrežavanje je ono što
trenutno treba malim i srednjim preduzećima

“Više od 20,000 osoba ostalo bez posla u Federaciji BiH zbog pandemije“, „Mala i srednja preduzeća masovno zatvaraju vrata zbog nemogućnosti rada usljed pandemije“….samo su neki od novinskih natpisa koje svakodnevno vidimo u medijima od početka pandemije COVID-19. Stub svake privrede, mala i srednja preduzeća (MSP), bila su prva na udaru, i još uvijek su: Pomoć koju mogu očekivati je nesigurna a možda neće ni doći na vrijeme.

I koliko god bili porazni učinci pandemije na MSP, kao i ekonomiju uopće, dobra stvar u svemu ovome je bilo okretanje ka digitalizaciji. Preduzeća koja su odlagala uvođenje digitalizacije u poslovanje ili nisu vidjeli svrhu ukoliko nisu željeli prestati poslovati, morali su reagirati i brzo se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Mala i srednja preduzeća imaju važnu ulogu u ekonomijama mnogih zemalja. Kako digitalizacija uzima sve više maha, kritična promjena sa kojom se susreću u MSP je kako uvesti samu digitalizaciju, ali i prilagoditi digitalne tehnologije kako bi stvorile dodatnu vrijednost i omogućile bržu komercijalizaciju proizvodnje i djelovanja. Međutim, kada se digitalizacija uvodi naglo, preko noći, dileme su još veće, a pitanja koja se nameću, kako da se to uradi, gdje se može potražiti pomoć ili traženje primjera već uvedene digitalizacije pretvaraju ionako tešku situaciju u noćnu moru.

Pokreni video

Kao odgovor na pandemiju, projekat pod nazivom „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade organizirao je 30 webinara za mala i srednja preduzeća, koji su u najkraćem mogućem roku ponudili teme trenutno relevantne za ovaj sektor u BiH. Teme i predavači i predavačice pažljivo su odabrani kako bi omogućili pristup informacijama koje su neophodne preduzećima kako bi svoje poslovne modele prilagodili ili razvili nove.

“Kao novinarka i osnivačica platforme Liderke.ba mnogo puta sam bila u situaciji da čujem da se ljudi nemaju kome obratiti za pomoć za uvođenje digitalizacije u svoj posao, ili ne znaju na koji način bi digitalizacija pomogla njihovom poslu,“ kaže Marina Riđić. Platforma Liderke.ba ima za cilj da promovira, i pruži konsultantsko-mentorsku podršku ženama vlasnicama MSP, stvarajući tako mrežu održivih poslovnih subjekata, koji dalje i sami mogu biti mentori.

Održani webinari, na kojima je do sada prisustvovalo 1,400 učesnika, dali su šansu poduzetnicama i poduzetnicima kao što je Marina, da predstave svoju ideju, ali i da čuju kako promišljaju predstavnice i predstavnici drugih MSP, te da mapiraju potencijalne korake za uvođenje digitalizacije i rad u promijenjenim društvenim i poslovnim uvjetima.

„Nadam se da će se ove aktivnosti nastaviti, kako edukacija, tako i umrežavanje ideja i biznisa, jer mnogima, koji nemaju sredstava za specijalističku pomoć, kao što je unajmljivanje marketinške agencije, ovo predstavlja možda jedini način da definiraju svoju komunikacijsku strategiju i poruke, te da nauče kako plasirati proizvod, kome i kada,“ zaključuje Riđić.

Neke od realiziranih tema su bile: Uspostavljanje i održavanje web shop-a; Pravni okvir za webshopove/ E-trgovinu; Kako da Google i Facebook postanu vaši prijatelji?; Put ka digitalnom poslovanju i komunikacijama (industrija 4.0), te Hrabro i inovativno djelovanje – liderstvo za budućnost. Webinari su organizirani uz podršku i u partnerstvu sa Networks Sarajevo, ICBL Banja Luka, TP INTERA Mostar, Privredna komora RS, Privredna komora Tuzla, Centar za robotiku Tuzla, kao i kompanije Targer i Data Lab.

U okviru projekta koji se realizira do septembra 2021. godine GIZ je napravio i posebnu platformu www.b2bit.ba na kojoj svi zainteresirani mogu pogledati sve do sada održane webinare, te prijaviti se na one koje će se tek organizirati. Platforma, zamišljena kao spona između MSP i IT sektora, također nudi konkretne savjete i uputstva, te razmjenu ideja i rješenja, koji će pomoći poslovnoj zajednici da prebrodi ovu krizu.

Za više informacija:
Selma Karavdić-Gaab, viša savjetnica za GIZ projekat Inovacije i digitalizacija u MSP;
E-Mail: selma.karavdic-gaab@giz.de; Mob: 061 231 774Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.