Mala i srednja preduzeća trebaju dodatnu podršku u definiranju strateškog pristupa i realizaciji aktivnosti vezanih za digitalnu transformaciju

Jučer je u Sarajevu održan veliki događaj pod nazivom “Digitalization for development”, koji je okupio stručnjake, predstavnike vlade i međunarodnih organizacija, kako bi podcrtali rješenja za jačanje i unapređenje digitalnog ekosistema Bosne i Hercegovine.

Pored tri panel diskusije, na događaju koji je organizirao USAID, predstavljeni su i rezultati istraživanja DECA (Digital Economy and Society Index) koje pruža uvid u digitalno stanje u Bosni i Hercegovini, a u kojem su, između ostalog, prikazani i napori GIZ-a u jačanju digitalnog ekosistema Bosne i Hercegovine.

Prvi panel je naglasio potencijal digitalnih tehnologija za unapređenje različitih sektora društva, dok su u drugom predstavljene najbolje prakse u digitalnoj trasformaciji javnog sektora. Donald Prohaska, zamjenik voditelja projekta “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH/EU4DigitalSME” učestvovao je na trećem panelu pod nazivom “Digitalizacija kao pokretač ekonomskog rasta”, na kojem je sa Feđom Begovićem iz USAID-ove aktivnosti “Turizam”, Jasminom Marićem iz Udruženja eKom, Belmom Agić iz Udruženja eCommerce Asocijacija u Bosni i Hercegovini, te Nadinom Gradaščević iz ABSL-a, donio nove uvide o ulozi digitalizacije u poticanju ekonomskog rasta, naglašavajući mogućnosti digitalnih tehnologija za poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti.

Prohaska je istaknuo da se mala i srednja preduzeća na svom putu digitalne transformacije susreću sa izazovima koji su vezani ili za unutrašnje ili za eksterne kapacitete, te da je u okviru projekta urađeno istraživanje sa partnerima iz konsultantske kuće Luvent koje je tematiziralo spremnost malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini za digitalnu transformaciju:

“Na uzorku od 85 preduzeća, od kojih su 73 mala i srednja preduzeća, istraživanje je potvrdilo da veći nivo digitalne transformacije postižu one firme koje strateški prilaze ovom procesu, što govori u prilog potrebi da se preduzećima obezbijedi dodatna podrška u vezi sa definisanjem strateškog pristupa i realizacije aktivnosti/projekata koji se odnose na digitalnu transformaciju. Govoreći o konkretnim temama u oblasti digitalne transformacije, jedan od značajnih rezultata istraživanja ukazuje na nizak nivo integracije i korištenja CRM sistema u preduzećima u BiH, kao i da mala i srednja preduzeća koja aktivno koriste vanjsku IT podršku uspješnije posluju od onih koji svoju digitalnu transformaciju baziraju na in-house kapacitetima”.

Projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji uključuje i projekat EU4DigitalSME, ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno inovirali proizvodne procese korištenjem digitalnih tehnologija, te će ponuditi širok spektar digitalnih rješenja kroz usluge koje obezbjeđuju četiri digitalna inovacijska hub-a u Bosni i Hercegovini, čija je uspostava i razvoj podržana kroz projekat. Na ovaj način, mala i srednja preduzeća postaju konkurentnija na domaćem i stranom tržištu. Prohaska je naglasio da neke intervencije u okviru projekta, kao što su Poziv za dodjelu grantova za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata, kao i uspostavljanje Inovacione voucher scheme za podršku realizaciji zajedničkih projekata akademske zajednice i preduzeća, su vrste instrumenata koje se koriste u tehnološki razvijenim zemljama i koje doprinose stvaranju povoljnog okruženja za razvoj i inovacije.

S druge strane, naglašavajući da je “digitalizacija bosanskohercegovačke ekonomije trend koji se dešava i koji je uzrokovan razvojem tržišta”, Prohaska je ukazao na to da direktnije uključivanje akademske zajednice, unapređenje infrastrukture i pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća, obezbjeđenje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za njihovo provođenje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja,

Ovaj događaj o digitalnoj transformaciji u BiH pružio je važan forum za dijalog, razmjenu znanja i razumijevanje najnovijih trendova u digitalnom svijetu. Prisutni su stekli vrijedne uvide i inspiraciju za daljni razvoj digitalnog društva, digitalne transformacije javnog sektora i korištenje digitalnih tehnologija kao pokretač ekonomskog rasta u BiH.

Projekat “EU4DigitalSME”, koji sufinansira Evoprska unija zajedno sa projektom Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom ”Go Digital in Bosnia and Herzegovina”, je dio programa EU4SMEs za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća. Projekat ”EU4DigitalSME” ima vrijednost od 6,1 miliona EUR, pri čemu EU finansira projekat sa iznosom od 5 miliona EUR, a Savezna Republika Njemačka sa iznosom od 1,1 miliona EUR.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.