Kako koristiti MICROSOFT TEAMS ZA POSLOVNU SARADNJU?

Microsoft Teams je aplikacija namjenjena saradnji više korisnika kroz video i audio komunikaciju, chat, razmjenu i zajedničko korištenje datoteka.

Kako bi koristili aplikaciju Microsoft Teams morate se prijaviti na svoj Microsoft račun na www.office.com koji ste prethodno registrirali. Aplikaciju možete koristiti putem svog browsera ili kroz instalaciju na svoj uređaj ili više njih. Aplikaciju možete instalirati preuzimajući je sa linka u nastavku: https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Nakon što otvorite Microsoft Teams aplikaciju pristupićete glavnom ekranu putem kojeg upravljate sa aplikacijom. Sa lijeve strane možete da birate funkcionalnosti koje su vam potrebne. Aplikacija vam omogućava praćenje aktivnosti (Activity), dopisivanje između 2 ili više korisnika (Chat), kreiranje timova (Teams), audio ili video pozive između dva ili više korisnika (Calls), razmjenu i uređivanje datoteka (Files). Microsoft Teams omogućava i integraciju brojnih aplikacija koje vi i vaši uposlenici već koristite (Apps). Sekcija Help daje odgovore na potencijalna pitanja u vezi sa radom u aplikaciji.

Da bi što bolje približili korištenje Microsoft Teams-a analiziraćemo teoretski slučaj praktične primjene ove aplikacije. Firma XY d.o.o. se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda od tekstila za domaće i međunarodno tržište. Usljed proglašenja globalne pandemije uslovi poslovanja se značajno mijenjaju. Uprava analizira situaciju i dolazi do zaključka da je sve poslovne funkcije osim proizvodnje potrebno dislocirati iz kompanije i omogućiti uposlenicima koje rade u tim odjelima da obavljaju svoje poslove sa udaljene lokacije. Ovi odjeli su: uprava, računovodstvo, marketing i nabavka i isporuke. Obzirom da su uslovi dozvolili kompaniji da u roku od dva dana preorjentiše proizvodnju i započne proizvoditi zaštitne maske, uprava donosi odluku da se koncentriše na domaće tržište. Kako bi obezbjedili kvalitetnu komunikaciju unutar kompanije odlučuju se za korištenje Microsoft Teams-a.

Kroz funkcionalnost Timovi (Teams) kreirali su tim za svaki od odjela i omogućili pristup uposlenicima čije radno mjesto to zahtjeva svakom od timova. Kreirali su sljedeće timove:

  • Uprava
  • Računovodstvo
  • Marketing
  • Proizvodnja
  • Nabavka i isporuke
  • Zaštita na radu

Unutar ovih timova pomoću ostalih funkcionalnosti aplikacije omogućena je razmjena dokumenata kao što su ponude, fakture, narudžbenice, nalozi za isporuku, uputstva za zaštitu na radu i sl. Koristeći ovaj način komunikacije u kompaniji omogućeno je potpuno funkcionisanje poslovnih procesa koji nisu uslovljeni fizičkim prisustvom.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.