Javni poziv: DIH IDEMO podržava mala i srednja preduzeća koja žele uvesti digitalna rješenja

Digitalni inovacioni hub IDEMO, čije uspostavljanje i razvoj podržava projekat „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“,  koji sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a implementira GIZ, otvara Javni poziv za mala i srednja preduzeća iz metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije.

Zainteresirana mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj, mogu aplicirati za pružanje tehničke/stručne podrške u sljedećim oblastima:

  • Digitalizacija u poslovanju (na primjer, digitalizacija procesa, razvoj alata za online promociju, prodaju i istraživanje).
  • Digitalizacija poslovnih procesa,
  • Digitalizacija i automatizacija proizvodnih procesa,
  • Unapređenje aspekata elektronskog poslovanja preduzeća.

Informacije o Javnom pozivu kao i prateću dokumentaciju možete pronaći na oficijelnoj web stranici Inovacionog centra Banja Luka, koji uz Razvojnu agenciju Republike Srpske, Privrednu komoru Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka i Agenciju za razvoj preduzeća EDA čine DIH IDEMO.

 Cilj digitalnog inovacionog hub-a IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije. Stoga, osim Javnog poziva i organiziranja radionica i informativnih događaja na temu digitalne transformacije, IDEMO će u narednom periodu pružiti podršku i kroz četiri vrste usluga:

  •  Testiranje prije investiranja,
  •  Edukacije i treninzi,
  •  Pružanje podrške za pronalazak finansijskih sredstava,
  •  Izgradnja ekosistema i umrežavanje.


Pored digitalnog inovacionog hub-a IDEMO, u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, podržani su i: Its4Health Sarajevo,  Digital Storm Sarajevo,  Industrial HUB Tuzla.

Projekat “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade (BMZ). Cilj projekta je razvoj ekonomije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja. Projekat sufinansira Evropska unija u okviru projekta EU4DigitalSME.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.