Inovacijska vaučer shema: Otvoren je Javni poziv za akademske zajednice i istraživačke centre za pružanje usluga malim i srednjim poduzećima

Povezati znanja i vještine predstavnika akademske zajednice i istraživačkih centara s potrebama lokalnih poduzeća jedan je od ključnih faktora razvoja gospodarstva. Prepoznajući važnost suradnje, INTERA Tehnološki Park realizira projekt BOOST kojeg podržava projekt “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, koji sufinanciraju Europska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i suradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ.

U okviru projekta BOOST danas je otvoren Javni poziv za sve zainteresirane predstavnike akademske zajednice i istraživačkih centara u Bosni i Hercegovini za pružanje usluga malim i srednjim poduzećima.

Suradnja akademske zajednice i privrednog sektora u okviru spomenutog projekta će biti podržana kroz Inovacijsku vaučer shemu, program osmišljen s ciljem povezivanja predstavnika oba sektora u korist unaprjeđenja razine inovacija i kvalitete proizvoda malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini. Javni poziv je otvoren za sve fakultete, sveučilišta i istraživačke centre koji mogu pružiti neku od usluga iz traženih kategorija:

  • tehnološke inovacijske usluge,
  • pravne usluge i intelektualno vlasništvo,
  • usluge digitalne transformacije,
  • usluge razvoja i internacionalizacije.

Mjesec dana nakon otvaranja Javnog poziva, pristigle prijave će biti evaluirane i bit će kreiran katalog usluga i pružatelja usluga koji će biti sastavnim dijelom Javnog poziva za mala i srednja poduzeća koja će se moći prijaviti za korištenje predstavljenih usluga u okviru svojih inovativnih projekata.

Shema inovacijskih vaučera se realizira kroz jednokratnu financijsku podršku za pruženu uslugu u maksimalnom iznosu od 5.000,00 EUR (u protuvrijednosti u BAM) te uz obvezno sufinanciranje od 10% koje će osigurati mala i srednja poduzeća s kojima pružatelji usluga ostvare suradnju.

Informirajte se o Javnom pozivu i načinu prijave ovdje, unutar poziva možete pronaći i potrebne priloge, a ukoliko imate dodatna pitanja obratite nam se na boost@intera.ba.

Dodatne informacije o Javnom pozivu moći ćete dobiti i na online Info sesiji koja će se održati u utorak13.6.2023. godine u 13.00h, svoju prijavu za ovaj događaj  možete popuniti popunjavanjem obrasca na linku.    

Projekt BOOST, kojeg podržava projekt “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“ koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade (BMZ). Cilj projekta je razvoj ekonomije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja. Projekt “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“ sufinancira Europska unija u okviru projekta EU4DigitalSME.

Linkovi za pristup:

  1. Javni poziv
  2. Prilog 1 i 2
  3. Prilog 3


Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.