Da li je Cloud poslovanje za
mala i srednja preduzeća?

U seriji webinara održanih u periodu od kraj marta do kraja jula ove godine, GIZ-ov projekat “Inovacije i digitalizacija MSP u BiH” je ponudio i webinar na temu “Cloud i digitalni alati”, kao formulu za trajno poboljšanje poslovanja. Projekat se implementira u okviru njemačke razvojne saradnje a ima za cilj pojačati saradnju između MSP i IT sektora. Webinar je realizirala kompanija Datalab BH, sa dugogodišnjim iskustvom u nalaženju i stvaranju optimalnih rješenja za poslovanje u “Cloudu”.

Postoje mnogi kriteriji za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća, u zavisnosti od veličine kapitala, prihoda, broja zaposlenih ili obima poslova. Ali jedno je sigurno – svi oni moraju izvući maksimum iz ograničenih sredstava koja imaju na raspolaganju.

Vrijednosti koje cloud rješenja nude takvim poslovima, bilo koje vrste, su izvrsna, ali u slučaju malih preduzeća, prednosti mogu biti ogromne.

Prvo i najvažnije: šta je to cloud poslovanje?

Cloud poslovanje jeste poslovanje “u oblacima” ali se zasniva na čvrstim tehnološkim rješenjima, koja omogućavaju pristup podacima o poslovanju i aplikacijama sa bilo kojeg mjesta, u bilo kojem trenutku, sa bilo kojeg mobilnog uređaja – i to sve uz pristojnu cijenu u poređenju sa tradicionalnim načinom osiguravanja svih tih usluga unutar samog preduzeća.

Ovakvo poslovanje osigurava da mala i srednja preduzeća (MSP) imaju mobilni pristup svojim podacima i pomaže im da budu konkurentniji na tržištu. Prema istraživanju koje je sproveo Gartner, u 2022. godini, do 60% vlasnika MSP će se oslanjati na cloud poslovanje kao način pohrane podataka, što je otprilike dvostruko više nego tokom 2018. godine.

Imam minimalan budžet, isplati li mi se ulaziti u cloud poslovanje?

Finansijski model za cloud je ekonomičan i predvidiv. Lako je prilagođavati ga kako poslovanje napreduje, a naplaćuje se samo mjesečni paušal za brzinu internet konekcije, bez troškova unaprijed. Ovakvo poslovanje štedi energiju, minimizira potrebu za IT podrškom, a održavanje sistema, koje je inače veoma skupo, postaje isplativo, jer cloud poslovanje smanjuje obim ovog izdatka.

Cloud i digitalni alati

Tokom webinara, predstavnicima MSP u BIH su na praktičnim primjerima prezentirane prednosti poslovanja u oblaku, kako sa tehničkog tako i sa finansijskog aspekta. Učesnici su upoznati sa dostupnim ERP (Enterprise Resources Planning) rješenjima, kao i digitalnim alatima, koji omogućavaju optimizaciju i automatizaciju poslovnih procesa i neometano poslovanje bilo gdje i bilo kada.

Savjetnik za ERP rješenja iz kompanije Datalab BH, Emir Hasanović, je istakao da u BiH već određeni broj kompanija/MSP posluje u oblaku odnosno koristi prednosti digitalnih tehnologija, čime su automatizirale i optimizirale brojne poslovne procese i znatno smanjile operativne troškove.

Na platformi www.b2bit.ba postavljen je video snimak webinara, gdje svi oni koji nisu bili prisutni na webinaru mogu naknadno poslušati osnovne prednosti i potrebne preduvjete za poslovanje u Cloudu. Registrirani korisnici mogu pregledati i ostale webinare koji su održani, njih više od 30, te podijeliti svoje izazove sa drugim korisnicima platforme, MSP i IT-kompanijama, u korištenju digitalnih tehnologija u svom poslovanju, općenito kao i u vezi sa temom poslovna rješenja u Cloudu.

Deset godina od danas, možda 2030. godine, svaki će business poslovati prvenstveno iz oblaka, čineći tako fleksibilnije – a opet produktivnije i učinkovitije načine rada. Već sada mnoge male firme koriste prednosti cloud usluga jer mogu poslovati korištenjem besplatnih uredskih verzija kao Google drive, aplikacija za kolaboraciju kao Slack ili marketing alata kao MailChimp.

Šta tačno predstavlja Cloud poslovanje, prikazuje slijedeća infografika, koja pokazuje prednosti i uštede u poslovanju na slikovit način:

  • Vaše poslovanje postaje za oko 90% agilnije
  • Štedite do 50% vaših troškova
  • Do 84% postajete kao kompanija fleksibilniji i skalabilniji
  • Do 97% povećavate sigurnost vaših poslovnih podataka
  • Vaši ljudski resursi su do 42% mobilniji
  • Podrška za vaše poslovanje je veća do 72%

Za više informacija:
Selma Karavdić-Gaab, viša savjetnica za GIZ projekat Inovacije i digitalizacija u MSP;
E-Mail: selma.karavdic-gaab@giz.de; Mob: 061 231 774Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.