BESPLATNI WEBINAR
elektronska prodaja (e-commerce)

SRIJEDA, 27.05.2020. u 11.00h

Link za prijavu: https://bit.ly/36mWPdI

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Inovacionim centrum Banja Luka, organizuje webinar „Elektronska prodaja“ (e-commerce).

Saznajte: Kakav je zakonski tretman prodaje putem interneta? Koji su oblici poslovanja putem interneta? Poreski i neporeski tretman online prodaje? Primjeri dobre prakse? EU regulativa i iskustva?

Kome je namijenjen?

Svima koji imaju poslovnu ideju, ali i onima koji već posluju i imaju razvijen sopstveni biznis, gotov proizvod ili uslugu namijenjen za tržište, onima koji razvijaju proizvod ili uslugu, menadžerima u kompanijama, kao i IT ekspertima…

Webinar će biti održan 27. maj 2020. godine, u 11.00 časova. Učešće je besplatno, a broj učesnika ograničen. Zato se registrujte na vrijeme!
Webinar će biti organizovan u okviru Projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH, koji imlementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u ime Njemačke vlade.

 Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.