6 najčešće korištenih
kanala digitalnog marketinga

Digitalni marketing je sastavni dio svake od današnjih marketinških strategija. On predstavlja komponentu marketinga koja koristi digitalne tehnologije zasnovane na internetu za promociju proizvoda i usluga putem desktop računara mobilnih telefona i drugih digitalnih medija i platformi. Ako uzmemo u obzir da u ovom trenutku internet koristi 3.6 milijardi ljudi širom svijeta dolazimo do zaključka da digitalni marketing omogućava kompanijama globalno povezivanje sa svojim potencijalnim klijentima više nego ikad ranije u prošlosti.

Digitalni marketing ima višestruke prednosti u odnosu na “offline” marketing. Neke od njih su:

Preduslov kreiranja uspješne kampanje digitalnog marketinga jeste da izvršimo analizu podataka o našim ciljnim grupama te da na osnovu te analize kreiramo kampanju. Postoji više kanala putem kojih sprovodimo kampanje digitalnog marketinga:

1. WEB STRANICE

Web stranica je danas nešto što se podrazumjeva da svaka kompanija ima i možemo je posmatrati kao alat sa kojim kompanija može educirati svoje sadašnje i potencijalne klijente o svojim proizvodima i/ili uslugama. Putem sadržajnog marketinga (eng. content marketing) kompanija može komunicirati kvalitetne informacije koje su vezane za njene proizvode i/ili usluge te na taj način sticati nove klijente i graditi vjernost svojih postojećih klijenata. Sadržaj koji kompanija objavljuje može biti u različitim oblicima: edukativni tekstovi, slike, video sadržaj, novosti i slično.

2. E-MAIL

E-mail je prilično popularan kanal digitalnog marketinga. Ono što se javlja kao problem jeste zagušenost e-mail inbox-a korisnika kako privatnim tako i promotivnim e-mail porukama. Bez obzira na prethodno navedenu činjenicu sa privlačnim naslovom e-mail poruke kompanije mogu privući pažnju trenutnih i potencijalnih klijenata. Putem e-mail- kao kanala digitalnog marketinga kompanije mogu promovirati svoje proizvode/usluge, graditi odnose sa klijentima, inspirisati lojalnost klijenata i dobiti značajne povratne informacije od njih.

3. Društvene mreže

Društvene mreže posljednjih godina dominiraju digitalnim svijetom obzirom da ih koriste milijarede ljudi. Oglašavanje putem društvenih mreža omogućava kompanijama da se na odgovarajući način obrate svojim ciljnim grupama lokalno ili globalno. Ključni parametar oglašavanja na društvenim mrežama jeste sadržaj poruke (tekst, slika, video) koji bi trebao potaknuti potencijalnog klijenta da ga podijeli sa svojim prijateljima u digitalnom svijetu.

4. SEO optimizacija
(optimizacija pretraživača)

Više od 90% svih online iskustava započinje sa pretragom na nekom od internet pretraživača. Svake sekunde na pretraživačima se upiše više od 63000 pojmova za pretragu. Ti podaci su više nego dovoljni da slikovito prikažu značaj koji pretraživanje na internetu ima za prodaju proizvoda / usluga koje kompanije nude. Potrebno je da kompanija bude što više pozicionirana u pretragama za određene pojmove a koji su u vezi sa proizvodima / uslugama koje ta kompanija nudi. Da bi ostvarile taj cilj kompanije koriste optimizaciju pretraživača (SEO optimizaciju). SEO optimizacija (eng. Search engine optimization) se provodi pomoću različitih tehnika kao što su istraživanje ključnih riječi, kreiranje odgovarajućeg sadržaja, izgradnja povratnih linkova, tehničko podešavanje webstranice itd.

5. Marketing na pretraživačima
(SEM - Search engine marketing)

Marketing na pretraživačima (SEM) se često miješa sa optimizacijom pretraživača (SEO). Suštinska razlika je da kod marketinga na pretraživačima (SEM) kompanija plaća da se nađe u vrhu rezultata pretrage za određene pojmove. Ti rezultati su vrlo slični organskim rezultatima ali su i označeni da su plaćeni oglasi (pored linka imaju oznaku Ad) i uglavnom se pojavljuju na vrhu stranice pretrage. Najpopularniji servis koji omogućava marketing na pretraživačima je Google Ads.

6. Display networks
(mreže za plaćeno prikazivanje oglasa)

Mreže za plaćeno prikazivanje oglasa pruža mogućnost kompanijama da kroz korištenje teksta, slika ili video sadržaja komuniciraju svoje promotivne poruke. Te poruke se prikazuju na različitim web stranicama ili drugim digitalnim kanalima najćešće u formi banera. Najpopularniji servis koji omogućava oglašavanje na mrežama za plaćeno prikazivanje je Google Ads.

Kampanje digitalnog marketinga kompanije mogu provoditi u sopstvenom aranžmanu ili angažmanom neke od specijaliziranih IT kompanija u ovoj oblasti. U slučaju da tragate za agencijom koja pruža usluge digitalnog marketinga možete registrovati vašu kompaniju na platformi b2bit.ba i objaviti svoj digitalni izazov – oglašavanje putem digitalnog marketinga. Kontaktiraće vas IT kompanije specijalizirane u ovoj oblasti a koje su registrovane na b2bit.ba.Izradu web stranice je podržalo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.


Tražite rješenje za svoj poslovni problem ?
NUDITE digitalne proizvode i usluge ?

Web aplikacija b2bit.ba vam omogućava da na jednom mjestu izložite svoj poslovni problem za kojeg smatrate da ga možete riješiti putem digitalnih tehnologija, da potražite rješenje za svoj poslovni problem ili da predstavite svoja digitalna rješenja za mala i srednja preduzeća.