WMTA

-------------

Kontakt osoba: Zoran Vuković

Kontakt telefon: 066820751

Opis kompanije:

Početak aktivnosti i rada današnje Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka datira iz 2005. godine kada je Međunarodna organizacija za šumarstvo i preradu drveta INTERFOB Banja Luka (sestrinska organizacija) je svojim aktivnostima uvela obrazovanje odraslih u drvetu, a kasnije u metalnoj i IT industriji i profesionalna praksa za studente i učenike započela je prve “pionirske” korake u ovoj oblasti u BiH. Prvi treninzi u 2006. godini bili su „in house“ treninzi za potrebe drveta prerađivački sektor u regiji Krajine, a kasnije i metalni i drugi srodni sektori, koji će kasnije u 2011. prerasti u WMTA centar za obuku (Wood Metal Technical Academy). WMTA je osnovan 2012. godine kao Trening centar za obrazovanje odraslih WMTA Srbac, koju je osnovao INTERFOB Banja Luka u saradnji sa 10 kompanija i profesionalaca iz sektora prerade drveta i metala Banja Luka, Laktaši, Srbac, Prnjavor i Teslić. U 2015. godini WMTA je preregistrovan u Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka prema Zakonu o obrazovanju odraslih Republike Srpske kako bi se poboljša svoj rad i bolju saradnju sa Institutima za obrazovanje odraslih i druge relevantne institucije, ministarstva i organizacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. CEPOD (Centar za praktične obuke drvopreradjivača) B.Luka (osnovan u saradnji sa partnerima: Klaster DRVO B.Luka, Šumarski fakultet Banja Luka uz podršku CIDEA-Razvojna agencija Banja Luka uz odobrenje za osnivanje od strane Skupštine Grada Banja Luka 2018. god.) Obučeno 1.200+ nezaposlenih i socijalnih kategorija 65% + zaposleno nakon obuke 70% + zaposleno u domaćim preduzećima 30% + ženska radna snaga 60% + mlada radna snaga 350+ učenika vežba u WMTA radionicama i/ili partnerskim kompanijama 29+ nastavnih planova i programa razvijenih prema DACUM metodologiji, (od kojih je 10+ usvojio ZZOORS – Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske i nekoliko kantona Federacije Bosne i Hercegovine uz određene dopune i prilagođavanja). WMTA je partner ili sarađuje sa: 54+ domaćih i regionalnih kompanija, 6 klastera drveta u regionu (Banja Luka, Sarajevo, Hercegovina, Prijedor, Hrvatska, Srbija), član IT i klastera metala u BiH 9+ škola, 6+ fakulteta, 4+ instituta/Komora i više razvojnih agencija, opština i organizacija; 5+ centara za obuku odraslih 10+ društvenih organizacija (kao što su udruženja 3+ i 4+ roditelja sa više djece, omladinska karta, osobe sa invaliditetom, studentske organizacije, djeca bez roditelja) 6+ Prijenos znanja i pomoći u uspostavljanju BH Centara za obuku (u okviru škola, preduzeća ili odvojeno) na nekoliko lokacija. 90+ spoljnih stručnih saradnika (min 5+ godina praktično iskustvo) 150+ proizvoda na bazi drveta razvijenih ili poboljšanih za potrebe MSP 160+ MSP je primenilo standarde (FSC COC, FM, EN Plus, ISO 9001, ISO 14001, CE) i poboljšalo proizvodnju (optimizacija i logistika) od 2009 god. 260+ MSP (Digitalizacija proizvodnih procesa uz digitalno softversko rešenje 3D Corpus software www.corpus.hr) od 2018. god. Prva E-Akademija-koncept za optimizaciju, logistiku i digitalizaciju proizvodnje u D.I. i namještaju (10+ kompanija za preradu drveta u BiH u partnerstvu sa Innotech Holztechnik GmbH, Nemačka (trenutno u razvoju Metalski i IT sektor) Od 2021. god Digital Innovation 3D HUB – HUB WMTA u Banja Luci za podršku preduzećima, proizvođačima i pojedincima za unapredjenje proizvodnje, obuka kadrova, tehničko tehnološke podrške preduzećima drvne industrije i povezanih indsutrija (IT, metal…).


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.