Volkswagen Sarajevo

-------------

Kontakt osoba: Melisa Omanovic

Kontakt telefon: 063399510

Opis kompanije:

Proizvodno društvo koje se bavi, kako obradom livenih dijelova na CNC mašinama, tako i manuelnom mehaničkom obradom čelika, zavarivanjem, površinskom zaštitom i montažom


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.