Refam Creative Solutions – REC d.o.o.

-------------

Kontakt osoba: Fadil Šero

Kontakt telefon: 033 214 582

Opis kompanije:

REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC d.o.o. je konsultantska firma osnovana 2010. godine s ciljem istraživanja i unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja, svjesni neophodnosti pružanja i razvoja konsultantskih usluga shodno ekonomskim i društvenim promjenama u Bosni i Hercegovini. Seminari / webinari, časopis “Pravo i finansije”, portal RECko, priručnici i ostala stručna literatura.


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.