Media One

-------------

Kontakt osoba: Mirza

Kontakt telefon: 00 387 62 191 337

Opis kompanije:

Kompanija Media One bavi se video produkcijom, izradom promotivnih letaka i kalendara, organizovanjem evenata, PR-om, te u narednom periodu planira klijentima pružiti osnovne usluge iz domena digitalnog marketinga.


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.