Glossa – centar za njemački jezik d.o.o.

-------------

Kontakt osoba: Vladimir Radošević

Kontakt telefon: 066661282

Opis kompanije:

Glossa – centar za njemački jezik je, pored Goethe-Instituta, prvi specijalizovani centar za učenje njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini. Glossa-centar je jedinstveno mjesto za učenje njemačkog jezika jer uz visoke standarde kvaliteta, polaznicima omogućava da osim jezika i pisma upoznaju kulturu i običaje naroda koji govore njemački jezik. Pored nastave u fizičkim učionicama, Glossa-centar sprovodi i nastavu na daljinu – Glossa Online – dostupnu putem računara ili pametnih uređaja u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu. Glossa – centar za njemački jezik organizuje ljetne škole njemačkog jezika pod nazivom Glossa Sommer u Beču i Gracu (Austrija). Opšornije informacije možete pročitati putem www.glossa.ba ili www.glossaonline.com.


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.