CORE d.o.o. Sarajevo

-------------

Kontakt osoba: Elmedin Karović

Kontakt telefon: 061350329

Naše usluge i rješenja:

Kompanija CORE d.o.o. Sarajevo je osnovana 2011.g u Sarajevu. Radimo u nekoliko djelatnosti, a jedna od njih je i IT (razvoj i implementacija softverskih rješenja, konalting, integracije, edukacija i podrška). Kompanija je Oracle partner, ali pored implementacije Oracle rješenja imamo niz referenci u vlastitom razvoju softverskih rješenja. Pored IT-a, kompanija djeluje u oblasti konstrukcijskog projektovanja za autoindustriju, gdje imamo niz referenci u saradnji sa vodećim kompanijama njemačke autoindustrije (Audi, BMW, VW,…). Imamo i djelatnost vršenja usluge izrade tehničke dokumentacije koja klijentima i njihovim klijentima pruža informacije o zahtijevanim produktima, njihovoj primjeni, pravilnom servisiranju i povlačenju iz primjene. Kompanija ima registriran office u Minhenu. Kompanija smo koja već skoro deceniju uspješno realizuje informacione sisteme u našoj zemlji, ali i u inostranstvu (Njemačka, Hrvatska, Makedonija,…). Naše reference pokazuju da smo se profilirali kao kompanija koja ima vrijedno iskustvo u oblastima finansijskih informacionih sistema. Implementirali smo i održavamo trezorske sisteme na državnom i federalnom nivou, kao i u nekoliko kantona u FBiH. Pored toga, imamo reference u implementaciji budžetskih informacionih sistema, informacionih sistema za upravljanje poreskim prihodima, povezivanje zdravstvenih institucija u trezorsko poslovanje, informacionih sistema za obračun plata i HR procese, itd… Implementiramo i Netsuite ERP rješenja za mala i srednja preduzeća, gdje imamo reference i van granica BiH (Njemačka). Imamo status Oracle partnera i značajne reference u implementaciji njihovih rješenja (on-premise i cloud). Tri puta smo birani za Oracle partnera godine u regiji centralne i istočne Evrope (za cloud rješenja). Pored Oracle referenci, imamo i razvojni tim koji je implementirao niz uspješnih aplikacija. Kompanija CORE Sarajevo ima implementiran i certificiran sistem kvaliteta (ISO 9001 certifikat), kao i implementiran i certificiran sistem za upravljanje informacionom sigurnosti (ISO 27001 certifikat).


Dokumenti:

Nema rezultata za dokumente