Udruženje “Sara-Srebrenica”

-------------

Kontakt osoba: Valentina Gagić

Kontakt telefon: 065930011

Opis kompanije:

Udruženje “Sara-Srebrenica” osnažuje i podstiče pojedince i grupe građana da efikasno koriste dostupne resurse i zajednički doprinose društvenom i ekonomskom razvoju.


Izazovi

Nema rezultata objavljenih izazova.